Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Дата введення 2003-10-01. Щоб завантажити Главу 2.4 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 2.4 ПУЕ.

Область застосування. визначення

2.4.1. Справжня глава Правил поширюється на повітряні лінії електропередачі змінного струму напругою до 1 кВ, що виконуються із застосуванням ізольованих або неізольованих проводів.

Додаткові вимоги до ПЛ до 1 кВ наведені в гл.2.5, 6.3 і 7.7.

Кабельні вставки в лінію і кабельні відгалуження від лінії повинні виконуватися відповідно до вимог гл.2.3.

2.4.2. Повітряна лінія (ПЛ) електропередачі напругою до 1 кВ - пристрій для передачі і розподілу електроенергії по ізольованим або неізольованих проводів, розташованим на відкритому повітрі і прикріпленим лінійною арматурою до опор, ізоляторів або кронштейнів, до стін будівель і до інженерних споруд.

Повітряна лінія електропередачі напругою до 1 кВ із застосуванням самоутримних ізольованих проводів (СІП) позначається ВЛІ.

Самонесучий ізольований провід - скорочення в джгут ізольовані жили, причому несуча жила може бути як ізольованою, так і неізольованою. Механічне навантаження може сприйматися або несучою жилою, або всіма провідниками джгута.

2.4.3. Магістраль ВЛ - ділянку лінії від живильної трансформаторної підстанції до кінцевої опори.

До магістралі ПЛ можуть бути приєднані лінійні відгалуження або відгалуження до вводу.

Лінійне відгалуження від ПЛ - ділянку лінії, приєднаної до магістралі ПЛ, що має більше двох прольотів.

Відгалуження від ВЛ до вводу - ділянка від опори магістралі або лінійного відгалуження до затиску (ізолятора вводу).

Відгалуження від ВЛІ допускається виконувати в прольоті.

2.4.4. Стан ВЛ в розрахунках механічної частини:

 • нормальний режим - режим при необорванних проводах;
 • аварійний режим - режим при обірваних проводах;
 • монтажний режим - режим в умовах монтажу опор і проводів.

Механічний розрахунок ВЛ до 1 кВ в аварійному режимі не проводиться.

Загальні вимоги

2.4.5. Механічний розрахунок елементів ПЛ повинен проводитися за методами, викладеними в гл.2.5.

2.4.6. Повітряні лінії електропередачі повинні розміщуватися так, щоб опори не загороджували входи в будівлі і в'їзди у двори і не утрудняли руху транспорту і пішоходів. У місцях, де є небезпека наїзду транспорту (біля в'їздів у двори, поблизу з'їздів з доріг, при перетині доріг), опори повинні бути захищені від наїзду (наприклад, відбійними тумбами).

2.4.7. На опорах ПЛ на висоті не менше 2 м від землі через 250 м на магістралі ПЛ повинні бути встановлені (нанесені): порядковий номер опори; плакати, на яких вказані відстані від опори ПЛ до кабельної лінії зв'язку (на опорах, встановлених на відстані менше 4 м до кабелів зв'язку), ширина охоронної зони і телефон власника ПЛ.

2.4.8. При проходженні ПЛІ по лісових масивах і зеленим насадженням вирубка просік не потрібно. При цьому відстань від проводів до дерев і кущів при найбільшій стрілі провисання СИП і найбільшому їх відхиленні має бути не менше 0, 3 м.

При проходженні ПЛ з неізольованими проводами по лісових масивах і зеленим насадженням вирубка просіки не обов'язкова. При цьому відстань від проводів при найбільшій стрілі провисання або найбільшому відхиленні до дерев і кущів повинно бути не менше 1 м.

Відстань від ізольованих проводів до зелених насаджень повинно бути не менше 0, 5 м.

2.4.9. Конструкції опор ПЛ повинні бути захищені від корозії з урахуванням вимог 2.5.25, 2.5.26 і будівельних норм і правил.

2.4.10. Захист ПЛ від електричних перевантажень слід виконувати відповідно до вимог гл.3.1.

Кліматичні умови

2.4.11. Кліматичні умови для розрахунку ПЛ до 1 кВ в нормальному режимі повинні прийматися як для ПЛ до 20 кВ відповідно до 2.5.38-2.5.74. При цьому для ВЛ до 1 кВ слід приймати:

 • при розрахунку по 2.5.52: Cx = 1, 1 - для СІП, вільних або вкритих ожеледдю;
 • при розрахунку по 2.5.54 і 2.5.55:

2.4.12. Розрахунок довжини прольоту відгалуження від ПЛ до введення по 2.4.20 повинен виконуватися в ожеледних режимі для двох випадків:

1) напрям вітру під кутом 90 ° до осі ПЛ, проводу ПЛ покриті ожеледдю bе, товщина стінки ожеледі на проводах відгалуження b0 = 0.5 * bе;

2) напрямок вітру уздовж ПЛ (кут 0 °), товщина стінки ожеледі на проводах відгалуження.

При цьому в обох випадках слід враховувати редукцію тяжіння проводів відгалуження при відхиленні верху опори.

Провід. лінійна арматура

2.4.13. На ПЛ повинні, як правило, застосовуватися самонесучі ізольовані проводи (СІП).

СІП повинен ставитися до категорії захищених, мати ізоляцію з важкогорючих светостабілізірованного синтетичного матеріалу, стійкого до ультрафіолетового випромінювання і впливу озону.

2.4.14. За умовами механічної міцності на магістралях ПЛ, на лінійному відгалуженні від ПЛ і на відгалуженнях до вводів слід застосовувати проводи з мінімальними перетинами, зазначеними в табл.2.4.1 і 2.4.2.

Таблиця 2.4.1 Мінімально допустимі перетину ізольованих проводів

________________
* У дужках дано перетин жили самоутримних ізольованих проводів, скручених в джгут, без несучого проводу.

Таблиця 2.4.2 Мінімально допустимі перетину неізольованих та ізольованих проводів

2.4.15. При спорудженні ВЛ в місцях, де досвідом експлуатації встановлено руйнування проводів від корозії (узбережжя морів, солоних озер, промислові райони і райони засолених пісків), а також в місцях, де на підставі даних досліджень воно можливо, слід застосовувати самонесучі ізольовані проводи з ізольованою жилою .

2.4.16. Магістраль ВЛ, як правило, слід виконувати проводами незмінного перерізу.

Перерізу фазних проводів магістралі ВД рекомендується приймати не менше 50 мм.

2.4.17. Механічний розрахунок проводів повинен проводитися за методом допустимих напружень для умов, зазначених в 2.5.38-2.5.74. При цьому напруги в проводах не повинні перевищувати допустимих напружень, наведених в табл.2.4.3, а відстані від проводів до поверхні землі, споруд, які пересікаються і заземлених елементів опор повинні відповідати вимогам цього розділу.

Таблиця 2.4.3 Допустиме механічне напруження в проводах ПЛ до 1 кВ

При розрахунку використовуються параметри проводів, наведені в табл.2.5.8.

2.4.18. Всі види механічних навантажень і впливів на СІП з несучою жилою повинна сприймати ця жила, а на СІП без несучого проводу - повинні сприймати все жили скрученого джгута.

2.4.19. Довжина прольоту відгалуження від ПЛ до введення повинна визначатися розрахунком в залежності від міцності опори, на якій виконується відгалуження, висоти підвіски проводів відгалуження на опорі і на вводі, кількості і перетину жил проводів відгалуження.

При відстанях від магістралі ПЛ до будівлі, що перевищують розрахункові значення прольоту відгалуження, встановлюється необхідне число додаткових опор.

2.4.20. Вибір перетину струмоведучих провідників по довго допустимому току слід виконувати з урахуванням вимог гл.1.3.

Перетин струмоведучих провідників повинен перевірятися за умовою нагріву при коротких замиканнях (КЗ) і на термічну стійкість.

2.4.21. Кріплення, з'єднання СІП і приєднання до СІП слід робити в такий спосіб:

1) кріплення проводу магістралі ПЛІ на проміжних і кутових проміжних опорах - за допомогою підтримуючих затискачів;

2) кріплення проводу магістралі ПЛІ на опорах анкерного типу, а також кінцеве кріплення проводів відгалуження на опорі ВЛІ і на введенні - за допомогою натяжних затискачів;

3) з'єднання проводу ВЛІ в прольоті - за допомогою спеціальних з'єднувальних затискачів; в петлях опор анкерного типу допускається з'єднання неізольованого несучого проводу за допомогою плашечного затиску. Сполучні затискачі, призначені для з'єднання несучого проводу в прольоті, повинні мати механічну міцність не менше 90% розривного зусилля проводу;

4) з'єднання фазних проводів магістралі ПЛІ - за допомогою з'єднувальних затискачів, що мають изолирующее покриття або захисну ізолюючу оболонку;

5) з'єднання проводів в прольоті відгалуження до вводу не допускається;

6) з'єднання заземлюючих провідників - за допомогою плашечних затискачів;

7) відгалужувальні затискачі слід застосовувати у випадках:

 • відгалуження від фазних жил, за винятком СІП з усіма несучими провідниками джгута;
 • відгалуження від несучої жили.

2.4.22. Кріплення натяжних і затискачів до опор ПЛІ, стін будівель і споруд слід виконувати за допомогою гаків і кронштейнів.

2.4.23. Розрахункові зусилля в натяжних і затисках, вузлах кріплення і кронштейнах в нормальному режимі не повинні перевищувати 40% їх механічної руйнівного навантаження.

2.4.24. З'єднання проводів в прольотах ВЛ слід проводити за допомогою з'єднувальних затискачів, які забезпечують механічну міцність не менше 90% розривного зусилля проводу.

В одному прольоті ПЛ допускається не більше одного з'єднання на кожен провід.

У прольотах перетину ПЛ з інженерними спорудами з'єднання проводів ПЛ не допускається.

З'єднання проводів в петлях анкерних опор повинно проводитися за допомогою затискачів або зварюванням.

Провід різних марок або перетинів повинні з'єднуватися тільки в петлях анкерних опор.

2.4.25. Кріплення неізольованих проводів до ізоляторів і ізолює траверс на опорах ПЛ, за винятком опор для перетинів, рекомендується виконувати одинарним.

Кріплення неізольованих проводів до штирьовим ізоляторів на проміжних опорах слід виконувати, як правило, на шийці ізолятора з внутрішньої його сторони по відношенню до стійки опори.

2.4.26. Гаки та штирі повинні розраховуватися в нормальному режимі роботи ПЛ за методом руйнівних навантажень.

При цьому зусилля не повинні перевищувати значень, наведених в 2.5.101.

Розташування проводів на опорах

2.4.27. На опорах допускається будь-яке розташування ізольованих і неізольованих проводів ПЛ незалежно від району кліматичних умов. Нульовий провід ПЛ з неізольованими проводами, як правило, слід розташовувати нижче фазних проводів. Ізольовані проводи зовнішнього освітлення, які прокладаються на опорах ПЛІ, можуть розміщуватися вище або нижче СІП, а також бути скрученими в джгут СІП. Неізольовані і ізольовані проводи зовнішнього освітлення, які прокладаються на опорах ПЛ, повинні розташовуватися, як правило, над PEN (РЕ) провідником ВЛ.

2.4.28. Встановлюються на опорах апарати для підключення електроприймачів повинні розміщуватися на висоті не менше 1, 6 м від поверхні землі.

Встановлюються на опорах захисні і секціонуючою пристрої повинні розміщуватися нижче проводів ПЛ.

2.4.29. Відстані між неізольованими проводами на опорі і в прогоні за умовами їх зближення в прольоті при найбільшій стрілі провисання до 1, 2 м повинні бути не менше:

 • при вертикальному розташуванні проводів і розташуванні проводів з горизонтальним зміщенням не більше 20 см: 40 см в I, II і III районах по ожеледі, 60 см в IV і особливому районах по ожеледі;
 • при інших розташуваннях проводів у всіх районах по ожеледі при швидкості вітру при ожеледі: до 18 м / с - 40 см, більше 18 м / с - 60 см.

При найбільшою стрілі провисання понад 1, 2 м зазначені відстані повинні бути збільшені пропорційно відношенню найбільшої стріли провисання до стрілі провисання, рівній 1, 2 м.

2.4.30. Відстань по вертикалі між ізольованими і неізольованими проводами ПЛ різних фаз на опорі при відгалуженні від ПЛ і при перетині різних ПЛ на загальній опорі повинна бути не менше 10 см.

Відстані від проводів ПЛ до будь-яких елементів опори повинно бути не менше 5 см.

2.4.31. При спільній підвісці на загальних опорах ПЛІ і ВЛ до 1 кВ відстань по вертикалі між ними на опорі і в прогоні при температурі навколишнього повітря плюс 15 ° С без вітру повинна бути не менше 0, 4 м.

2.4.32. При спільній підвісці на загальних опорах двох або більше ВЛІ відстань між джгутами СІП має бути не менше 0, 3 м.

2.4.33. При спільній підвісці на загальних опорах проводів ПЛ до 1 кВ і проводів ПЛ до 20 кВ відстань по вертикалі між найближчими проводами ПЛ різних напруг на загальній опорі, а також в середині прольоту при температурі навколишнього повітря плюс 15 ° С без вітру повинна бути не менше:

 • 1, 0 м - у разі підвішування СІП з ізольованим несучим і з усіма несучими проводами;
 • 1, 75 м - у разі підвішування СІП з неізольованим несучим проводом;
 • 2, 0 м - у разі підвішування неізольованих та ізольованих проводів ПЛ до 1 кВ.

2.4.34. При підвісці на загальних опорах проводів ПЛ до 1 кВ і захищених проводів Влз 6-20 кВ (див. 2.5.1) відстань по вертикалі між найближчими проводами ПЛ до 1 кВ і Влз 6-20 кВ на опорі і в прогоні при температурі плюс 15 ° С без вітру повинна бути не менше 0, 3 м для СІП і 1, 5 м для неізольованих та ізольованих проводів ПЛ до 1 кВ.

ізоляція

2.4.35. Самонесучий ізольований провід кріпиться до опор без застосування ізоляторів.

2.4.36. На ПЛ з неізольованими і ізольованими проводами незалежно від матеріалу опор, ступеня забруднення атмосфери та інтенсивності грозової діяльності слід застосовувати ізолятори або траверси з ізоляційних матеріалів.

Вибір і розрахунок ізоляторів і арматури виконуються відповідно до 2.5.100.

2.4.37. На опорах відгалужень від ПЛ з неізольованими і ізольованими проводами слід, як правило, застосовувати многошейковие або додаткові ізолятори.

Заземлення. Захист від перенапруг

2.4.38. На опорах ПЛ повинні бути виконані заземлюючих пристроїв, призначені для повторного заземлення, захисту від грозових перенапруг, заземлення електрообладнання, встановленого на опорах ПЛ. Опір заземлювального пристрою повинен бути не більше 30 Ом.

2.4.39. Металеві опори, металеві конструкції і арматура залізобетонних елементів опор повинні бути приєднані до РЕN -провідника.

2.4.40. На залізобетонних опорах РЕN -провідника слід приєднувати до арматури залізобетонних стійок і підкосів опор.

2.4.41. Гаки та штирі дерев'яних опор ПЛ, а також металевих і залізобетонних опор при підвісці на них СІП з ізольованим несучим провідником або з усіма несучими провідниками джгута заземлення не підлягають, за винятком гаків і штирів на опорах, де виконані повторні заземлення та заземлення для захисту від атмосферних перенапруг.

2.4.42. Гаки, штирі та арматура опор ПЛ напругою до 1 кВ, що обмежують проліт перетинання, а також опор, на яких виробляється спільна підвіска, повинні бути заземлені.

2.4.43. На дерев'яних опорах ПЛ при переході в кабельну лінію заземлювальний провідник має бути приєднаний до РЕN -провідника ВЛ і до металевої оболонки кабелю.

2.4.44. Захисні апарати, що встановлюються на опорах ПЛ для захисту від грозових перенапруг, повинні бути приєднані до заземлювача окремим спуском.

2.4.45. З'єднання заземлюючих провідників між собою, приєднання їх до верхніх заземляющим випусків стійок залізобетонних опор, до гаків і кронштейнів, а також до заземлюючим металоконструкцій і до заземлюючих електрообладнання, установленого на опорах ПЛ, повинні виконуватися зварюванням або болтовими з'єднаннями.

Приєднання заземлюючих провідників (спусків) до заземлювача в землі також має виконуватися зварюванням або мати болтові з'єднання.

2.4.46. В населеній місцевості з одно- і двоповерхової забудовою ПЛ повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг. Опору цих заземлюючих пристроїв повинні бути не більше 30 Ом, а відстані між ними повинні бути не більше 200 м для районів з числом грозових годин на рік до 40, 100 м - для районів з числом грозових годин на рік більше 40.

Крім того, заземлення повинні бути виконані:

1) на опорах з відгалуженнями до вводів в будівлі, в яких може бути зосереджена велика кількість людей (школи, ясла, лікарні) або які представляють велику матеріальну цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщення, склади);

2) на кінцевих опорах ліній, що мають відгалуження до вводів, при цьому найбільша відстань від сусіднього заземлення цих же ліній повинно бути не більше 100 м для районів з числом грозових годин на рік до 40 і 50 м - для районів з числом грозових годин на рік більше 40.

2.4.47. На початку і наприкінці кожної магістралі ПЛІ на проводах рекомендується встановлювати затискачі для приєднання приладів контролю напруги і переносного заземлення.

Заземлювальні пристрої захисту від грозових перенапруг рекомендується поєднувати з повторним заземленням РЕN -провідника.

2.4.48. Вимоги до заземлюючих пристроїв повторного заземлення та захисних провідників наведені в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В якості заземлюючих провідників на опорах ПЛ допускається застосовувати круглу сталь, що має антикорозійне покриття діаметром не менше 6 мм.

2.4.49. Відтягнення опор ПЛ повинні бути приєднані до заземлювального провідника.

опори

2.4.50. На ПЛ можуть застосовуватися опори з різного матеріалу.

Для ПЛ слід застосовувати такі типи опор:

1) проміжні, що встановлюються на прямих ділянках траси ВЛ. Ці опори в нормальних режимах роботи не повинні сприймати зусиль, спрямованих уздовж ПЛ;

2) анкерні, що встановлюються для обмеження анкерного прольоту, а також в місцях зміни числа, марок і перетинів проводів ПЛ. Ці опори повинні сприймати в нормальних режимах роботи зусилля від різниці тяжіння проводів, спрямовані вздовж ПЛ;

3) кутові, що встановлюються в місцях зміни напрямку траси ПЛ. Ці опори при нормальних режимах роботи повинні сприймати результуючу навантаження від натягу проводів суміжних прогонів. Кутові опори можуть бути проміжними і анкерного типу;

4) кінцеві, що встановлюються на початку і кінці ПЛ, а також в місцях, що обмежують кабельні вставки. Вони є опорами анкерного типу і повинні сприймати в нормальних режимах роботи ПЛ одностороннє тяжіння всіх проводів.

Опори, на яких виконуються відгалуження від ПЛ, називаються відгалужувальними; опори, на яких виконується перетин ПЛ різних напрямків або перетин ПЛ з інженерними спорудами, - перехресними. Ці опори можуть бути всіх зазначених типів.

2.4.51. Конструкції опор повинні забезпечувати можливість установки:

 • світильників вуличного освітлення всіх типів;
 • кінцевих кабельних муфт;
 • захисних апаратів;
 • секціонуючих і комутаційних апаратів;
 • шаф і щитків для підключення електроприймачів.

2.4.52. Опори незалежно від їх типу можуть бути свободностоящей, з підкосами або відтяжками.

Відтягнення опор можуть прикріплятися до анкерів, встановленим в землі, або до кам'яних, цегельних, залізобетонних та металевих елементів будівель і споруд. Перетин відтяжок визначається розрахунком. Вони можуть бути багатодротовими або з круглої сталі. Перетин однодротових сталевих відтяжок має бути не менше 25 мм.

2.4.53. Опори ПЛ повинні розраховуватися по першому і другому граничного стану в нормальному режимі роботи ПЛ на кліматичні умови по 2.4.11 і 2.4.12.

Проміжні опори повинні бути розраховані на такі поєднання навантажень:

 • одночасний вплив поперечної вітрового навантаження на проводи, вільні або покриті ожеледдю, і на конструкцію опори, а також навантаження від натягу проводів відгалужень до вводів, вільних від ожеледі або частково вкритих ожеледдю (по 2.4.12);
 • на навантаження від натягу проводів відгалужень до вводів, вкритих ожеледдю, при цьому допускається облік відхилення опори під дією навантаження;
 • на умовну розрахункову навантаження, рівну 1, 5 кН, прикладену до вершини опори і спрямовану вздовж осі ПЛ.

Кутові опори (проміжні та анкерні) повинні бути розраховані на результуючу навантаження від натягу проводів і вітрове навантаження на дроти і конструкцію опори.

Анкерні опори повинні бути розраховані на різницю тяжіння проводів суміжних прогонів і поперечне навантаження від тиску вітру при ожеледі і без ожеледі на дроти і конструкцію опори. За найменше значення різниці тяжіння слід приймати 50% найбільшого значення одностороннього тяжіння всіх проводів.

Кінцеві опори повинні бути розраховані на одностороннє тяжіння всіх проводів.

Відгалужувальні опори розраховуються на результуючу навантаження від натягу всіх проводів.

2.4.54. При установці опор на затоплюваних ділянках траси, де можливі розмиви грунту або вплив льодоходу, опори повинні бути укріплені (підсипка землі, замощення, пристрій банкеток, установка льодорізів).

Габарити, перетинання і зближення

2.4.55. Відстань по вертикалі від проводів ПЛІ до поверхні землі в населеній і незаселеній місцевості до землі і проїжджої частини вулиць повинно бути не менше 5 м. Його можна зменшити в важкодоступній місцевості до 2, 5 м і в недоступною (схили гір, скелі, стрімчаки) - до 1 м.

При перетині непроїжджою частини вулиць відгалуженнями від ВЛІ до вводів в будівлі відстані від СІП до тротуарів пішохідних доріжок допускається зменшувати до 3, 5 м.

Відстань від СІП і ізольованих проводів до поверхні землі на відгалуженнях до введення повинно бути не менше 2, 5 м.

Відстань від неізольованих проводів до поверхні землі на відгалуженнях до вводів повинно бути не менше 2, 75 м.

2.4.56. Відстань від проводів ПЛ в населеній і незаселеній місцевості при найбільшій стрілі провисання проводів до землі і проїжджої частини вулиць повинно бути не менше 6 м. Відстань від проводів до землі може бути зменшено в важкодоступній місцевості до 3, 5 м і в недоступною місцевості (схили гір, скелі, стрімчаки) - до 1 м.

2.4.57. Відстань по горизонталі від СІП при найбільшому їх відхиленні до елементів будівель і споруд повинна бути не менше:

 • 1, 0 м - до балконів, терас і вікон;
 • 0, 2 м - до глухих стін будівель, споруд.

Допускається проходження ПЛІ і ВЛ з ізольованими проводами над дахами будинків і спорудами (крім обумовлених у гл.7.3 і 7.4), при цьому відстань від них до проводів по вертикалі має бути не менше 2, 5 м.

2.4.58. Відстань по горизонталі від проводів ПЛ при найбільшому їх відхиленні до будівель і споруд повинно бути не менше:

 • 1, 5 м - до балконів, терас і вікон;
 • 1, 0 м - до глухих стін.

Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.

2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.

2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:

при горизонтальной прокладке

 • над окном, входной дверью - 0, 3 м;
 • под балконом, окном, карнизом - 0, 5 м;
 • до земли - 2, 5 м;

при вертикальной прокладке

 • до окна - 0, 5 м;
 • до балкона, входной двери - 1, 0 м.

Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0, 06 м.

2.4.61. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в табл.2.4.4.

Таблица 2.4.4 Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок

2.4.62. При пересечении ВЛ с различными сооружениями, а также с улицами и площадями населенных пунктов угол пересечения не нормируется.

2.4.63. Пересечение ВЛ с судоходными реками и каналами не рекомендуется. При необходимости выполнения такого пересечения ВЛ должны сооружаться в соответствии с требованиями 2.5.268-2.5.272. При пересечении несудоходных рек и каналов наименьшие расстояния от проводов ВЛ до наибольшего уровня воды должно быть не менее 2 м, а до уровня льда - не менее 6 м.

2.4.64. Пересечения и сближения ВЛ напряжением до 1 кВ с ВЛ напряжением выше 1 кВ, а также совместная подвеска их проводов на общих опорах должны выполняться с соблюдением требований, приведенных в 2.5.220-2.5.230.

2.4.65. Пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0, 1 м на опоре, 1 м в пролете.

2.4.66. В местах пересечения ВЛ до 1 кВ между собой могут применяться промежуточные опоры и опоры анкерного типа.

При пересечении ВЛ до 1 кВ между собой в пролете место пересечения следует выбирать возможно ближе к опоре верхней пересекающей ВЛ, при этом расстояние по горизонтали от опор пересекающей ВЛ до проводов пересекаемой ВЛ при наибольшем их отклонении должно быть не менее 2 м.

2.4.67. При параллельном прохождении и сближении ВЛ до 1 кВ и ВЛ выше 1 кВ расстояние между ними по горизонтали должно быть не менее указанных в 2.5.230.

2.4.68. Совместная подвеска проводов ВЛ до 1 кВ и неизолированных проводов ВЛ до 20 кВ на общих опорах допускается при соблюдении следующих условий:

1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ;

2) провода ВЛ до 20 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ;

3) провода ВЛ до 20 кВ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление.

2.4.69. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ должны соблюдаться следующие требования:

1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ;

2) провода ВЛЗ 6-20 кВ должны располагаться, как правило, выше проводов ВЛ до 1 кВ;

3) крепление проводов ВЛЗ 6-20 кВ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным.

2.4.70. При пересечении ВЛ (ВЛИ) с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние от проводов пересекающей ВЛ до пересекаемой ВЛ (ВЛИ) должно соответствовать требованиям, приведенным в 2.5.221 и 2.5.227.

Сечение проводов пересекаемой ВЛ должно приниматься в соответствии с 2.5.223.

Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного вещания и РК

2.4.71. Угол пересечения ВЛ с ЛС* и ЛПВ должен быть по возможности близок к 90°. Для стесненных условий угол пересечения не нормируется.

_______________

* Под ЛС следует понимать линии связи Министерства связи РФ и других ведомств, а также линии сигнализации Министерства путей сообщения.

Под ЛПВ следует понимать линии проводного вещания.

Воздушные линии связи по своему назначению разделяются на линии междугородной телефонной связи (МТС), линии сельской телефонной связи (СТС), линии городской телефонной связи (ГТС), линии проводного вещания (ЛПВ).

По значимости воздушные линии связи и проводного вещания подразделяются на классы:

 • линии МТС и СТС: магистральные линии МТС, соединяющие Москву с республиканскими, краевыми и областными центрами и последние между собой, и линии Министерства путей сообщения, проходящие вдоль железных дорог и по территории железнодорожных станций (класс I);
 • внутризоновые линии МТС, соединяющие республиканские, краевые и областные центры с районными центрами и последние между собой, и соединительные линии СТС (класс II);
 • абонентские линии СТС (класс III);
 • линии ГТС на классы не подразделяются;
 • линии проводного вещания: фидерные линии с номинальным напряжением выше 360 В (класс I);
 • фидерные линии с номинальным напряжением до 360 В и абонентские линии с напряжением 15 и 30 В (класс II).

2.4.72. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ должно быть:

 • от СИП и изолированных проводов - не менее 1 м;
 • от неизолированных проводов - не менее 1, 25 м.

2.4.73. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре должно быть:

 • между СИП и ЛС или ЛПВ - не менее 0, 5 м;
 • между неизолированным проводом ВЛ и ЛПВ - не менее 1, 5 м.

2.4.74. Место пересечения проводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре ВЛ, но не менее 2 м от нее.

2.4.75. Пересечение ВЛ с ЛС и ЛПВ может быть выполнено по одному из следующих вариантов:

1) проводами ВЛ и изолированными проводами ЛС и ЛПВ;

2) проводами ВЛ и подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ;

3) проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ;

4) подземной кабельной вставкой в ВЛ с изолированными и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ.

2.4.76. При пересечении проводов ВЛ с изолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования:

1) пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре;

2) пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛС, а также с проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете. Пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛПВ напряжением до 360 В может выполняться как в пролете, так и на общей опоре;

3) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и внутризоновых сетей связи и соединительными линиями СТС, а также ЛПВ напряжением выше 360 В, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ допускаются опоры ВЛ промежуточного типа, усиленные дополнительной приставкой или подкосом;

4) провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, неизолированные и изолированные провода ВЛ должны иметь двойное крепление, СИП закрепляется анкерными зажимами. Провода ЛС и ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление. В городах и поселках городского типа вновь строящиеся ЛС и ЛПВ допускается располагать над проводами ВЛ напряжением до 1 кВ.

2.4.77. При пересечении проводов ВЛ с подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ должны выполняться следующие требования:

1) расстояние от подземной части металлической или железобетонной опоры и заземлителя деревянной опоры до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в населенной местности должно быть, как правило, не менее 3 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этих расстояний до 1 м (при условии допустимости мешающих влияний на ЛС и ЛПВ); при этом кабель должен быть проложен в стальной трубе или покрыт швеллером или угловой сталью по длине в обе стороны от опоры не менее 3 м;

2) в ненаселенной местности расстояние от подземной части или заземлителя опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ должно быть не менее значений, приведенных в табл.2.4.5;

Таблица 2.4.5 Наименьшее расстояние от подземной части и заземлителя опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в ненаселенной местности

3) провода ВЛ должны располагаться, как правило, над подвесным кабелем ЛС и ЛПВ (см. также 2.4.76, п.4);

4) соединение проводов ВЛ в пролете пересечения с подвесным кабелем ЛС и ЛПВ не допускается. Сечение несущей жилы СИП должно быть не менее 35 мм 2 . Провода ВЛ должны быть многопроволочными сечением не менее: алюминиевые - 35 мм 2, сталеалюминиевые - 25 мм 2 ; сечение жилы СИП со всеми несущими проводниками жгута - не менее 25 мм 2 ;

5) металлическая оболочка подвесного кабеля и трос, на котором подвешен кабель, должны быть заземлены на опорах, ограничивающих пролет пересечения;

6) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения.

2.4.78. При пересечении ВЛИ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования:

1) пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре;

2) опоры ВЛИ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и внутризоновых сетей связи и с соединительными линиями СТС, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ на ВЛИ допускается применение промежуточных опор, усиленных дополнительной приставкой или подкосом;

3) несущая жила СИП или жгута со всеми несущими проводниками на участке пересечения должна иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не менее 2, 5;

4) провода ВЛИ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, несущие провода СИП должны закрепляться натяжными зажимами. Провода ВЛИ допускается располагать под проводами ЛПВ. При этом провода ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление;

5) соединение несущей жилы и несущих проводников жгута СИП, а также проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается.

2.4.79. При пересечении изолированных и неизолированных проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования:

1) пересечение проводов ВЛ с проводами ЛС, а также проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете.

Пересечение проводов ВЛ с абонентскими и фидерными линиями ЛПВ напряжением до 360 В допускается выполнять на опорах ВЛ;

2) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа;

3) провода ЛС, как стальные, так и из цветного металла, должны иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не менее 2, 2;

4) провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, провода ВЛ должны иметь двойное крепление. Провода ВЛ напряжением 380/220 В и ниже допускается располагать под проводами ЛПВ и линий ГТС. При этом провода ЛПВ и линий ГТС на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление;

5) соединение проводов ВЛ, а также проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечениями не менее: алюминиевые - 35 мм, сталеалюминиевые - 25 мм.

2.4.80. При пересечении подземной кабельной вставки в ВЛ с неизолированными и изолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования:

1) расстояние от подземной кабельной вставки в ВЛ до опоры ЛС и ЛПВ и ее заземлителя должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля в изолирующей трубе - не менее 0, 5 м;

2) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ВЛ до проекции ближайшего провода ЛС и ЛПВ на горизонтальную плоскость должно быть не менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения.

2.4.81. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛИ и проводами ЛС и ЛПВ при параллельном прохождении или сближении должно быть не менее 1 м.

При сближении ВЛ с воздушными ЛС и ЛПВ расстояние по горизонтали между изолированными и неизолированными проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ должно быть не менее 2 м. В стесненных условиях это расстояние допускается уменьшить до 1, 5 м. Во всех остальных случаях расстояние между линиями должно быть не менее высоты наиболее высокой опоры ВЛ, ЛС и ЛПВ.

При сближении ВЛ с подземными или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ расстояния между ними должны приниматься в соответствии с 2.4.77 пп.1 и 5.

2.4.82. Сближение ВЛ с антенными сооружениями передающих радиоцентров, приемными радиоцентрами, выделенными приемными пунктами проводного вещания и местных радиоузлов не нормируется.

2.4.83. Провода от опоры ВЛ до ввода в здание не должны пересекаться с проводами ответвлений от ЛС и ЛПВ, и их следует располагать на одном уровне или выше ЛС и ЛПВ. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно быть не менее 0, 5 м для СИП и 1, 5 м для неизолированных проводов ВЛ.

2.4.84. Совместная подвеска подвесного кабеля сельской телефонной связи и ВЛИ допускается при выполнении следующих требований:

1) нулевая жила СИП должна быть изолированной;

2) расстояние от СИП до подвесного кабеля СТС в пролете и на опоре ВЛИ должно быть не менее 0, 5 м;

3) каждая опора ВЛИ должна иметь заземляющее устройство, при этом сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом;

4) на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление PEN -проводника;

5) несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым наружным покровом кабеля должен быть присоединен к заземлителю каждой опоры отдельным самостоятельным проводником (спуском).

2.4.85. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, ЛС и ЛПВ не допускается.

На общих опорах допускается совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ и изолированных проводов ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:

1) номинальное напряжение ВЛ должно быть не более 380 В;

2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;

3) расстояние от нижних проводов ЛПВ до земли, между цепями ЛПВ и их проводами должно соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России;

4) неизолированные провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от нижнего провода ВЛ до верхнего провода ЛПВ должно быть на опоре не менее 1, 5 м, а в пролете - не менее 1, 25 м; при расположении проводов ЛПВ на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той же стороне, что и провода ЛПВ.

2.4.86. На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:

1) номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В;

2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;

3) номинальное напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России;

4) провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0, 5 м на опоре и в пролете. Провода ВЛИ и ЛС и ЛПВ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры.

2.4.87. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В и кабелей ЛПВ допускается при соблюдении условий, оговоренных в 2.4.85.

Оптические волокна ОКНН должны удовлетворять требованиям 2.5.192 и 2.5.193.

2.4.88. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В и проводов телемеханики допускается при соблюдении требований, приведенных в 2.4.85 и 2.4.86, а также если цепи телемеханики не используются как каналы проводной телефонной связи.

2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):

 • неметаллических самонесущих (ОКСН);
 • неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).

Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12.

Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.

Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м.

Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0, 4 м.

Пересечения и сближения ВЛ с инженерными сооружениями

2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл.2.5.

Пересечения могут выполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ.

2.4.91. При сближении ВЛ с автомобильными дорогами расстояние от проводов ВЛ до дорожных знаков и их несущих тросов должно быть не менее 1 м. Несущие тросы должны быть заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом.

2.4.92. При пересечении и сближении ВЛ с контактными проводами и несущими тросами трамвайных и троллейбусных линий должны быть выполнены следующие требования:

1) ВЛ должны, как правило, располагаться вне зоны, занятой сооружениями контактных сетей, включая опоры.

В этой зоне опоры ВЛ должны быть анкерного типа, а неизолированные провода иметь двойное крепление;

2) провода ВЛ должны быть расположены над несущими тросами контактных проводов. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечением не менее: алюминиевые - 35 мм 2, сталеалюминиевые - 25 мм 2, несущая жила СИП - 35 мм 2, сечение жилы СИП со всеми несущими проводниками жгута - не менее 25 мм 2 . Соединение проводов ВЛ в пролетах пересечения не допускается;

3) расстояние от проводов ВЛ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 8 м до головки рельса трамвайной линии и 10, 5 м до проезжей части улицы в зоне троллейбусной линии.

При этом во всех случаях расстояние от проводов ВЛ до несущего троса или контактного провода должно быть не менее 1, 5 м;

4) пересечение ВЛ с контактными проводами в местах расположения поперечин запрещается;

5) совместная подвеска на опорах троллейбусных линий контактных проводов и проводов ВЛ напряжением не более 380 В допускается при соблюдении следующих условий: опоры троллейбусных линий должны иметь механическую прочность, достаточную для подвески проводов ВЛ, расстояние между проводами ВЛ и кронштейном или устройством крепления несущего троса контактных проводов должно быть не менее 1, 5 м.

2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:

1) ВЛ должна проходить под канатной дорогой; прохождение ВЛ над канатной дорогой не допускается;

2) канатные дороги должны иметь снизу мостки или сетки для ограждения проводов ВЛ;

3) при проходженні ПЛ під канатною дорогою або під трубопроводом проводу ПЛ повинні знаходитися від них на відстані: не менше 1 м - при найменшій стрілі провисання проводів до містків або огороджувальних сіток канатної дороги або до трубопроводу; не менше 1 м - при найбільшій стрілі провисання і найбільшому відхиленні проводів до елементів канатної дороги або до трубопроводу;

4) при перетині ПЛ з трубопроводом відстань від проводів ПЛ при їх найбільшою стрілі провисання до елементів трубопроводу має бути не менше 1 м. Опори ПЛ, що обмежують проліт перетинання з трубопроводом, повинні бути анкерного типу. Трубопровід в прольоті перетину повинен бути заземлений, опір заземлювача - не більше 10 Ом;

5) при паралельному проходження ПЛ з канатною дорогою або трубопроводом відстань по горизонталі від проводів ПЛ до канатної дороги або трубопроводу має бути не менше висоти опори, а на обмежених ділянках траси при найбільшому відхиленні проводів - не менше 1 м.

2.4.94. При зближенні ПЛ з пожежо- та вибухонебезпечними установками і з аеродромами слід керуватися вимогами, наведеними в 2.5.278, 2.5.291 і 2.5.292.

2.4.95. Проходження ПЛ до 1 кВ з ізольованими і неізольованими проводами не допускається по територіях спортивних споруд, шкіл (загальноосвітніх та інтернатів), технічних училищ, дитячих дошкільних установ (дитячих ясел, дитячих садків, дитячих комбінатів), дитячих будинків, дитячих ігрових майданчиків, а також по територіях дитячих оздоровчих таборів.

За вищевказаним територіям (крім спортивних та ігрових майданчиків) допускається проходження ВЛІ за умови, що нульова жила СІП повинна бути ізольованою, а повна її провідність повинна бути не менше провідності фазної жили СІП.

Текст документа звірений по:

офіційне видання

Правила улаштування електроустановок.

Розділ 2. Передача електроенергії.

Глави 2.4, 2, 5. - 7-е вид. -

М .: Видавництво НЦ ЕНАС, 2003

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: