Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

В країні приділяють велику увагу питанням, пов'язаним з охороною праці. Так само уважно стежать і за безпекою працівників під час виконання виробничих процесів. Такий підхід зобов'язує передбачати цілу серію заходів. Одним з головних компонентів даної системи безпеки на виробництві є проведення інструктажів. Далі ми розглянемо види інструктажів з охорони праці, порядок та строки їх проведення в 2017 році.

Що важливо знати?

Згідно з діючими нормами законодавства в даній сфері роботодавець несе персональну відповідальність за дотримання безпеки на виробничих процесах. В його обов'язки входить регулярне проведення декількох інструктажів з охорони праці. Це треба робити з усіма без винятку працівниками підприємства або організації, де згідно зі штатним розкладом здійснюється керівництво посадовою особою.

Будь-який з представлених інструктажів взагалі є певною формою для навчання працівників підприємства або організації основам безпечного ведення праці. Також даними нормативними документами передбачається і поведінку працівників на виробництві взагалі, а також це стосується і кожного окремого його ділянки. Тому даному питанню на кожному виробництві приділяється величезна увага.

Також ви повинні знати, що інструктажі з ОП слід здійснювати з кожним з працюючих на виробництві або в організації. Проводитися такі заходи будуть протягом усього періоду роботи. Форма проведення може бути різною. Є індивідуальні, а є і колективні інструктажі з питань безпеки. При цьому їх відання не засвистить про роду діяльності, яка проводиться в організації або на виробництві. Також немає залежності і від форми власності такого об'єкта.

Якщо підприємство велике, то ведення інструктажів може бути покладено на окремого спеціаліста, який пройшов відповідну підготовку в ліцензованих організаціях. Для цього керівник підприємства віддає відповідний наказ. Такою людиною виступає в більшості ситуацій або інженер з охорони праці або фахівець з техніки безпеки.

Інструктажі необхідно проходити всім без винятку працюючим на підприємствах чи організаціях. Особлива увага приділяється об'єктам енергетичного типу. Чи включається до переліку працівників і керівники підприємств.

При цьому треба більш пильну увагу приділяти тим працівникам, чий стаж не перевищує одного календарного року. Так само даний підхід стосується і працюють з великим практичним досвідом, які мають відповідний стаж. Це зроблено, тому що згідно зі статистичними даними такі категорії працівників найбільш часто піддаються нещасних випадків. Причиною їх стає порушення чинних правил техніки безпеки. Ті, хто починає свою професійну діяльність, зазвичай допускають ці порушення в силу браку досвіду роботи. Ті ж, хто має великий досвід в професії за своєю власною халатності, яка пояснюється самовпевненістю надмірного типу.

У кожному з випадків пов'язаних з травматизмом керівництво організації згідно з чинними нормами зобов'язане проводити спеціальне розслідування. В ході даного заходу необхідно визначити причини і винних у подію. Далі видається необхідний наказ по організації або підприємству. Таке розпорядження згідно з правилами необхідно піддати опрацювання з усіма співробітниками. Це так само є своєрідною формою їх навчання з цих питань.

Форма, по якій проводиться інструктаж з ОП і ТБ з співробітниками, встановлюється особою, яка його проводить - лекція або співбесіду. Обов'язково потрібно зробити фіксацію такого факту проведення навчання. Для цього на виробництві заводиться відповідний журнал. У ньому під розпис відбувається фіксація факту проведення навчання. Цим займається спеціальне посадова особа, яке і фіксує факт навчання, а також виробляє контроль над виконанням співробітниками норм правил безпеки.

види інструктажів

Всі діючі інструктажі поділяються на кілька видів. Це вступні, цільові, первинні, позапланові і періодичні. Відповідний тип навчання визначається цілями і часом, коли воно проводиться. Також це залежить і від місця проведення. Розглянемо, які бувають інструктажі з охорони праці та техніки безпеки і хто їх проводить.

вступної

Його передбачається проводити під час приймання нового співробітника на роботу. При цьому немає різниці, носить робота постійний або тимчасовий характер. Він же виконується і для відряджених на підприємство осіб. Відповідно особа, яка перебуває для проходження навчання або виробничої практики зобов'язане пройти вступної інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Його виконує особа, якій за наказом це покладено в обов'язків цивільного характеру або ж інженер з ОП і ПБ.

Для проведення навчання рекомендується застосовувати допомоги наочного характеру і засоби технічного навчання. Воно охоплює всі питання, які є характерними для даного виду виробництва. Це відзначається з точки зору безпеки праці. Після того як інструктаж проведено, особа проводить його, має переконатися в отриманих інструктували знаннях.

Первинний

Його проводять перед початком виконання робіт на місці. Програмою передбачається включення питань, які є в інструкції для цієї професії та інших нормативних актів у цій галузі. Після проведення його інструктують так само зобов'язаний переконатися в засвоєнні матеріалу особою, для якого проведено інструктаж. Робиться це, наприклад, опитуванням. Проводить первинний інструктаж з охорони праці прямий керівник виконуваних робіт або майстер.

Співробітники, для кого це робиться:

 • ті, хто знову взяті на підприємство;
 • працівники, яких перевели з іншого підрозділу або виконують новий вид діяльності;
 • тимчасові працівники підприємства;
 • відряджені працівники сторонніх організацій.

повторний

У ньому присутні питання, що висвітлюють технологічний цикл. Вони проводяться щокварталу з відповідною категорією співробітників. Решта працівників, робоче місце яких обумовлюється менш небезпечними умовами праці, проходять інструктаж раз в 6 місяців.

Його можна здійснювати індивідуально або в колективній формі. Метою є вдосконалювати знання правил та інструкцій, а так само не допускати їх порушення.

позаплановий

Проведення позапланового інструктажу з охорони праці має здійснюватися в декількох ситуаціях:

 1. Введення нової документації.
 2. Заміна використовуваного в технологічному процесі устаткування.
 3. Порушення правил.
 4. Вимоги осіб сфери нагляду.
 5. У ситуації перерви, який триває більше 30 діб для небезпечних робіт і 60 діб для звичайних робіт.

Проводиться позаплановий інструктаж за аналогією з повторним, але особливу увагу при цьому приділяється причини його проведення.

цільовий

Його виконують коли:

 1. Роботи здійснюються за нарядом або спеціальним розпорядженням.
 2. Проведення робіт разового характеру не передбачених посадовими інструкціями.
 3. Участь в процесі ліквідації аварійних ситуацій.
 4. Проведення працівником робіт позапланового характеру (наприклад, екскурсії по заводу).

Фіксація відбувається у відповідному журналі під розпис співробітника, який його пройшов.

Також рекомендуємо переглянути корисні відео по темі, в яких більш детально розглянуто дане питання:

Ось ми і розглянули види інструктажів з охорони праці, порядок та строки їх проведення. Сподіваємося, наша коротка пам'ятка була для вас корисною!

Корисне по темі:

 • Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом
 • Тести з охорони праці при експлуатації електроустановок
 • Тести для електромонтажників з відповідями

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: