Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Щоб завантажити Главу 1.3 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 1.3 ПУЕ.

Область застосування

1.3.1. Справжня глава Правил поширюється на вибір перетинів електричних провідників (неізольовані і ізольовані проводи, кабелі та шини) по нагріванню, економічної щільності струму і за умовами корони. Якщо перетин провідника, визначене за цих умов, виходить менше перетину, необхідного за інших умов (термічна і електродинамічну стійкість при струмах КЗ, втрати та відхилення напруги, механічна міцність, захист від перевантаження), то повинно прийматися найбільший перетин, необхідну цими умовами.

Вибір перетинів провідників по нагріванню

1.3.2. Провідники будь-якого призначення повинні задовольняти вимогам щодо гранично допустимого нагріву з урахуванням не тільки нормальних, але і післяаварійних режимів, а також режимів в період ремонту і можливих неравномерностей розподілу струмів між лініями, секціями шин і т. П. При перевірці на нагрів приймається півгодинної максимум струму, найбільший з середніх півгодинних струмів даного елемента мережі.

1.3.3. При повторно-короткочасному і короткочасному режимах роботи електроприймачів (із загальною тривалістю циклу до 10 хв і тривалістю робочого періоду не більше 4 хв) в якості розрахункового струму для перевірки перерізу провідників по нагріванню слід приймати струм, наведений до тривалого режиму. При цьому:

1) для мідних провідників перерізом до 6 мм, а для алюмінієвих провідників до 10 мм струм приймається як для установок з тривалим режимом роботи;

2) для мідних провідників перерізом більше 6 мм, а для алюмінієвих провідників понад 10 мм струм визначається множенням допустимого тривалого струму на коефіцієнт де Tпе - виражена у відносних одиницях тривалість робочого періоду (тривалість включення по відношенню до тривалості циклу).

1.3.4. Для короткочасного режиму роботи з тривалістю включення не більше 4 хв і перервами між включеннями, достатніми для охолодження провідників до температури навколишнього середовища, найбільші допустимі струми слід визначати за нормами повторно - короткочасного режиму (див. 1.3.3). При тривалості включення більше 4 хв, а також при перервах недостатньою тривалості між включеннями найбільші допустимі струми слід визначати як для установок з тривалим режимом роботи.

1.3.5. Для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією, що несуть навантаження менше номінальних, може допускатися короткочасне перевантаження, зазначена в табл. 1.3.1.

1.3.6. На період ліквідації післяаварійного режиму для кабелів з поліетиленовою ізоляцією допускається перевантаження до 10%, а для кабелів з ПВХ ізоляцією до 15% номінальної на час максимумів навантаження тривалістю не більше 6 годин на добу протягом 5 діб., Якщо навантаження в інші періоди часу цих доби не перевищує номінальної.

На період ліквідації післяаварійного режиму для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою ізоляцією допускаються перевантаження протягом 5 діб. в межах, зазначених у табл. 1.3.2.

Таблиця 1.3.1. Допустиме короткочасне перевантаження для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією

Таблиця 1.3.2. Допустима на період ліквідації післяаварійного режиму перевантаження для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою ізоляцією

Для кабельних ліній, що знаходяться в експлуатації більше 15 років, перевантаження повинні бути знижені на 10%.

Перевантаження кабельних ліній напругою 20-35 кВ не допускається.

1.3.7. Вимоги до нормальних навантажень і післяаварійних перевантажень відносяться до кабелів і встановленим на них з'єднувальним і кінцевим муфтам і кінцевими обробленням.

1.3.8. Нульові робочі провідники в чьотирьох системі трифазного струму повинні мати провідність не менше 50% провідності фазних провідників; в необхідних випадках вона повинна бути збільшена до 100% провідності фазних провідників.

1.3.9. При визначенні допустимих тривалих струмів для кабелів, неізольованих та ізольованих проводів і шин, а також для жорстких і гнучких струмопроводів, прокладених в середовищі, температура якої істотно відрізняється від наведеної в 1.3.12-1.3.15 та 1.3.22, слід застосовувати коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.3.

Таблиця 1.3.3. Поправочні коефіцієнти на струми для кабелів, неізольованих та ізольованих проводів і шин в залежності від температури грунту і повітря

Допустимі тривалі струми для проводів, шнурів і кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією

1.3.10. Допустимі тривалі струми для проводів з гумовою або полівінілхлоридною ізоляцією, шнурів з гумовою ізоляцією і кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією в свинцевій, полівінілхлоридної і гумовою оболонках наведені в табл. 1.3.4-1.3.11. Вони прийняті для температур: жив +65, навколишнього повітря +25 і землі + 15 ° С.

При визначенні кількості проводів, що прокладаються в одній трубі (або жив багатожильного провідника), нульовий робочий провідник чьотирьох системи трифазного струму, а також для заземлення та нульові захисні провідники в розрахунок не приймаються.

Дані, що містяться в табл. 1.3.4 і 1.3.5, слід застосовувати незалежно від кількості труб і місця їх прокладки (в повітрі, перекриттях, фундаментах).

Допустимі тривалі струми для проводів і кабелів, прокладених в коробах, а також в лотках пучками, мають бути такі: для проводів - по табл. 1.3.4 і 1.3.5 як для проводів, прокладених у трубах, для кабелів - за табл. 1.3.6-1.3.8 як для кабелів, прокладених в повітрі. При кількості одночасно навантажених проводів більше чотирьох, прокладених в трубах, коробах, а також в лотках пучками, струми для проводів повинні прийматися по табл. 1.3.4 і 1.3.5 як для проводів, прокладених відкрито (в повітрі), з введенням знижують коефіцієнтів 0, 68 для 5 і 6; 0, 63 для 7-9 і 0, 6 для 10-12 провідників.

Для проводів вторинних ланцюгів знижують коефіцієнти не вводяться.

Таблиця 1.3.4. Допустимий тривалий струм для проводів і шнурів з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами

Таблиця 1.3.5. Допустимий тривалий струм для проводів з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами

Таблиця 1.3.6. Допустимий тривалий струм для проводів з мідними жилами з гумовою ізоляцією в металевих захисних оболонках і кабелів з мідними жилами з гумовою ізоляцією в свинцевій, полівінілхлоридної, найритовими або гумовій оболонці, броньованих і неброньованих

Таблиця 1.3.7. Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з гумовою або пластмасовою ізоляцією в свинцевій, полівінілхлоридної і гумовою оболонках, броньованих і неброньованих

Примітка. Допустимі тривалі струми для чотирижильного кабелів з пластмасовою ізоляцією на напругу до 1 кВ можуть вибиратися по табл. 1.3.7, як для трьохжильних кабелів, але з коефіцієнтом 0, 92.

Таблиця 1.3.8. Допустимий тривалий струм для переносних шлангових легких і середніх шнурів, переносних шлангових важких кабелів, шахтних гнучких шлангових, прожекторних кабелів і переносних проводів з мідними жилами

* Токи відносяться до шнурів, проводам і кабелям з нульовою жилою і без неї.

Таблиця 1.3.9. Допустимий тривалий струм для переносних шлангових з мідними жилами з гумовою ізоляцією кабелів для торфопідприємств

* Токи відносяться до кабелів з нульовою жилою і без неї.

Таблиця 1.3.10. Допустимий тривалий струм для шлангових з мідними жилами з гумовою ізоляцією кабелів для пересувних електроприймачів

* Токи відносяться до кабелів з нульовою жилою і без неї.

Таблиця 1.3.11. Допустимий тривалий струм для проводів з мідними жилами з гумовою ізоляцією для електрифікованого транспорту 1, 3 та 4 кВ

Таблиця 1.3.12. Знижує коефіцієнт для проводів і кабелів, що прокладаються в коробах

1.3.11. Допустимі тривалі струми для проводів, прокладених у лотках, при однорядною прокладці (не в пучках) слід приймати, як для проводів, прокладених у повітрі.

Допустимі тривалі струми для проводів і кабелів, що прокладаються в коробах, слід приймати по табл. 1.3.4-1.3.7 як для одиночних проводів і кабелів, прокладених відкрито (в повітрі), із застосуванням знижують коефіцієнтів, зазначених у табл. 1.3.12.

При виборі знижують коефіцієнтів контрольні та резервні проводи та кабелі не враховуються.

Допустимі тривалі струми для кабелів з паперовою просоченою ізоляцією

1.3.12. Допустимі тривалі струми для кабелів напругою до 35 кВ з ізоляцією із просоченого кабельного паперу в свинцевою, алюмінієвої або полівінілхлоридної оболонці прийняті відповідно до допустимими температурами жил кабелів:

1.3.13. Для кабелів, прокладених в землі, припустимі тривалі струми наведені в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Вони прийняті з розрахунку прокладки в траншеї на глибині 0, 7-1, 0 м не більше одного кабелю при температурі землі + 15 ° С і питомому опорі землі 120 см · К / Вт.

Таблиця 1.3.13. Допустимий тривалий струм для кабелів з мідними жилами з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією в свинцевій оболонці, що прокладаються в землі

Таблиця 1.3.14. Допустимий тривалий струм для кабелів з мідними жилами з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією в свинцевій оболонці, що прокладаються в воді

Таблиця 1.3.15. Допустимий тривалий струм для кабелів з мідними жилами з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією в свинцевій оболонці, що прокладаються в повітрі

Таблиця 1.3.16. Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією в свинцевій або алюмінієвій оболонці, що прокладаються в землі

Таблиця 1.3.17. Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією в свинцевій оболонці, що прокладаються в воді

Таблиця 1.3.18. Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією в свинцевій або алюмінієвій оболонці, що прокладаються в повітрі

Таблиця 1.3.19. Допустимий тривалий струм для трьохжильних кабелів напругою 6 кВ з мідними жилами з обедненнопропітанной ізоляцією в загальній свинцевій оболонці, що прокладаються в землі і повітрі

Таблиця 1.3.20. Допустимий тривалий струм для трьохжильних кабелів напругою 6 кВ з алюмінієвими жилами з обедненнопропітанной ізоляцією в загальній свинцевій оболонці, що прокладаються в землі і повітрі

Таблиця 1.3.21. Допустимий тривалий струм для кабелів з окремо освинцьованими мідними жилами з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією, що прокладаються в землі, воді, повітрі

Таблиця 1.3.22. Допустимий тривалий струм для кабелів з окремо освинцьованими алюмінієвими жилами з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією, що прокладаються в землі, воді, повітрі

Таблиця 1.3.23. Поправочний коефіцієнт на допустимий тривалий струм для кабелів, прокладених в землі, в залежності від питомої опору землі

При питомому опорі землі, що відрізняється від 120 см · К / Вт, необхідно до струмовим навантаженням, зазначеним у згаданих раніше таблицях, застосовувати поправочні коефіцієнти, зазначені в табл. 1.3.23.

1.3.14. Для кабелів, прокладених у воді, припустимі тривалі струми наведені в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Вони прийняті з розрахунку температури води + 15 ° С.

1.3.15. Для кабелів, прокладених в повітрі, всередині і поза будівлями, при будь-якій кількості кабелів і температурі повітря + 25 ° С припустимі тривалі струми наведені в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.

1.3.16. Допустимі тривалі струми для одиночних кабелів, що прокладаються в трубах в землі, повинні прийматися як для тих же кабелів, що прокладаються в повітрі, при температурі, рівній температурі землі.

Таблиця 1.3.24. Допустимий тривалий струм для одножильних кабелів з мідною жилою з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією в свинцевій оболонці, неброньованих, що прокладаються в повітрі

* У чисельнику вказані струми для кабелів, розташованих в одній площині з відстанню в світлі 35-125 мм, в знаменнику - для кабелів, розташованих впритул трикутником.

1.3.17. При змішаній прокладці кабелів допустимі тривалі струми повинні прийматися для ділянки траси з найгіршими умовами охолодження, якщо довжина його більше 10 м. Рекомендується застосовувати в зазначених випадках кабельні вставки більшого перетину.

1.3.18. При прокладанні декількох кабелів в землі (включаючи прокладку в трубах) припустимі тривалі струми повинні бути зменшені шляхом введення коефіцієнтів, наведених в табл. 1.3.26. При цьому не беруться до уваги резервні кабелі.

Прокладка декількох кабелів в землі з відстанями між ними менше 100 мм у просвіті не рекомендується.

1.3.19. Для масло і газонаповнених одножильних броньованих кабелів, а також інших кабелів нових конструкцій допустимі тривалі струми встановлюються заводами-виробниками.

1.3.20. Допустимі тривалі струми для кабелів, що прокладаються в блоках, слід визначати за емпіричною формулою

I = a * b * c * Io

де Io - допустимий тривалий струм для трьохжильного кабелю напругою 10 кВ з мідними або алюмінієвими жилами, який визначається за табл. 1.3.27; a - коефіцієнт, який обирається по табл. 1.3.28 в залежності від перетину і розташування кабелю в блоці; b - коефіцієнт, який обирається в залежності від напруги кабелю:

Таблиця 1.3.25. Допустимий тривалий струм для одножильних кабелів з алюмінієвою жилою з паперовою просоченою маслоканіфольной і нестекающая масами ізоляцією в свинцевій або алюмінієвій оболонці, неброньованих, що прокладаються в повітрі

* У чисельнику вказані струми для кабелів, розташованих в одній площині з відстанню в світлі 35-125 мм, в знаменнику - для кабелів, розташованих впритул трикутником.

Таблиця 1.3.26. Поправочний коефіцієнт на кількість працюючих кабелів, що лежать поруч у землі (у трубах або без труб)

Таблиця 1.3.27. Допустимий тривалий струм для кабелів, кВ з мідними або алюмінієвими жилами перетином 95 мм, що прокладаються в блоках

Таблиця 1.3.28. Поправочний коефіцієнт a на перетин кабелю

Резервні кабелі допускається прокладати в незанумерованних каналах блоку, якщо вони працюють, коли робітники кабелі відключені.

1.3.21. Допустимі тривалі струми для кабелів, що прокладаються в двох паралельних блоках однаковою конфігурації, повинні зменшуватися шляхом множення на коефіцієнти, які обираються в залежності від відстані між блоками:

Допустимі тривалі струми для неізольованих проводів і шин

1.3.22. Допустимі тривалі струми для неізольованих проводів і забарвлених шин приведені в табл. 1.3.29-1.3.35. Вони прийняті з розрахунку допустимої температури їх нагріву + 70 ° С при температурі повітря + 25 ° С.

Для порожніх алюмінієвих проводів марок ПА500 і ПА600 допустимий тривалий струм слід приймати:

1.3.23. При розташуванні шин прямокутного перетину плазом струми, наведені в табл. 1.3.33, повинні бути зменшені на 5% для шин з шириною смуг до 60 мм і на 8% для шин з шириною смуг більше 60 мм.

1.3.24. При виборі шин великого перерізу необхідно вибирати найбільш економічні за умовами пропускної здатності конструктивні рішення, що забезпечують найменші додаткові втрати від поверхневого ефекту і ефекту близькості і найкращі умови охолодження (зменшення кількості смуг в пакеті, раціональна конструкція пакету, застосування профільних шин і т.п.) .

Таблиця 1.3.29. Допустимий тривалий струм для неізольованих проводів по ГОСТ 839-80

Таблиця 1.3.30. Допустимий тривалий струм для шин круглого і трубчастого перерізів

* У чисельнику наведені навантаження при змінному струмі, в знаменнику - при постійному.

Таблиця 1.3.31. Допустимий тривалий струм для шин прямокутного перетину

* У чисельнику наведені значення змінного струму, в знаменнику - постійного.

Таблиця 1.3.32. Допустимий тривалий струм для неізольованих бронзових і сталебронзових проводів

* Токи дані для бронзи з питомим опором ρ20 = 0, 03 Ом • мм 2 / м.

Таблиця 1.3.33. Допустимий тривалий струм для неізольованих сталевих дротів

Таблиця 1.3.34. Допустимий тривалий струм для Чотирисмуговий шин з розташуванням смуг але сторонам квадрата ( «порожнистий пакет»)

Таблиця 1.3.35. Допустимий тривалий струм для шин коробчатого перетину

Вибір перетину провідників по економічній щільності струму

1.3.25. Перетину провідників повинні бути перевірені з економічної щільності струму. Економічно доцільне перетин S, мм, визначається зі співвідношення:

де I - розрахунковий струм в час максимуму енергосистеми, А; Jж - нормоване значення економічної щільності струму, А / мм, для заданих умов роботи, обирається по табл. 1.3.36.

Перетин, отримане в результаті зазначеного розрахунку, округляється до найближчого стандартного перетину. Розрахунковий струм приймається для нормального режиму роботи, т. Е. Збільшення струму в післяаварійних і ремонтних режимах мережі не враховується.

1.3.26. Вибір перетинів проводів ліній електропередачі постійного і змінного струму напругою 330 кВ і вище, а також ліній міжсистемних зв'язків і потужних жорстких і гнучких струмопроводів, які працюють з великим числом годин використання максимуму, проводиться на основі техніко-економічних розрахунків.

1.3.27. Збільшення кількості ліній або ланцюгів понад необхідного за умовами надійності електропостачання з метою задоволення економічної щільності струму виробляється на основі техніко-економічного розрахунку. При цьому, щоб уникнути збільшення кількість ліній або ланцюгів допускається дворазове перевищення нормованих значень, наведених в табл. 1.3.36.

Таблиця 1.3.36. Економічна щільність струму

У техніко-економічних розрахунках слід враховувати всі вкладення в додаткову лінію, включаючи обладнання та камери розподільних пристроїв на обох кінцях ліній. Слід також перевіряти доцільність підвищення напруги лінії.

Даними вказівками слід керуватися також при заміні існуючих дротів проводами більшого перетину або при прокладці додаткових ліній для забезпечення економічної щільності струму при зростанні навантаження. У цих випадках повинна враховуватися також повна вартість всіх робіт по демонтажу та монтажу обладнання лінії, включаючи вартість апаратів і матеріалів.

1.3.28. Перевірці з економічної щільності струму не підлягають:

  • мережі промислових підприємств і споруд напругою до 1 кВ при числі годин використання максимуму навантаження підприємств до 4000-5000;
  • відгалуження до окремих електроприймачів напругою до 1 кВ, а також освітлювальні мережі промислових підприємств, житлових і громадських будівель;
  • збірні шини електроустановок і ошиновка в межах відкритих і закритих розподільних пристроїв всіх напруг;
  • провідники, що йдуть до резисторам, пусковим реостатів і т. п .;
  • мережі тимчасових споруд, а також пристрої з терміном служби 3-5 років.

1.3.29. При користуванні табл. 1.3.36 необхідно керуватися таким (див. Також 1.3.27):

1) При максимумі навантаження в нічний час економічна щільність струму збільшується на 40%.

2) Для ізольованих провідників перетином 16 ММІ менш економічна щільність струму збільшується на 40%.

3) Для ліній однакового перетину з відгалужується навантаженнями економічна щільність струму на початку лінії може бути збільшена в kу раз, причому kу визначається з виразу:

де I1 … In - навантаження окремих ділянок лінії; l1 … ln - довжини окремих ділянок лінії; L - повна довжина лінії.

4) При виборі перерізівпровідників для харчування n однотипних, взаєморезервуються електроприймачів (наприклад, насосів водопостачання, перетворювальних агрегатів і т. Д.), З яких m одночасно знаходяться в роботі, економічна щільність струму може бути збільшена проти значень, наведених в табл. 1.3.36, в kn раз, де kn одно:

1.3.30. Перетин проводів ПЛ 35 кВ в сільській місцевості, що живлять понижуючі підстанції 35/6 - 10 кВ з трансформаторами з регулюванням напруги під навантаженням, має вибиратися з економічної щільності струму. Розрахункове навантаження при виборі перетинів проводів рекомендується приймати на перспективу в 5 років, рахуючи від року введення ПЛ в експлуатацію. Для ПЛ 35 кВ, призначених для резервування в мережах 35 кВ в сільській місцевості, повинні застосовуватися мінімальні по довго допустимому току перетину проводів, виходячи із забезпечення харчування споживачів електроенергії в післяаварійних і ремонтних режимах.

1.3.31. Вибір економічних перетинів проводів повітряних і жив кабельних ліній, що мають проміжні відбори потужності, слід виробляти для кожної з ділянок, виходячи з відповідних розрахункових струмів ділянок. При цьому для сусідніх ділянок допускається приймати однакове перетин дроту, відповідне економічному для найбільш протяжного ділянки, якщо різниця між значеннями економічного перетину для цих ділянок знаходиться в межах одного ступеня за шкалою стандартних перетинів. Перетини проводів на відгалуженнях довжиною до 1 км приймаються такими ж, як на ПЛ, від якої проводиться відгалуження. При більшій довжині відгалуження економічне перетин визначається по розрахунковому навантаженні цього відгалуження.

1.3.32. Для ліній електропередачі напругою 6-20 кВ наведені в табл. 1.3.36 значення щільності струму допускається застосовувати лише тоді, коли вони не викликають відхилення напруги у приймачів електроенергії понад допустимих меж з урахуванням застосовуваних засобів регулювання напруги і компенсації реактивної потужності.

Перевірка провідників за умовами корони і радіпомех

1.3.33. При напрузі 35 кВ і вище провідники повинні бути перевірені за умовами освіти корони з урахуванням середньорічних значень щільності і температури повітря на висоті розташування даної електроустановки над рівнем моря, наведеного радіуса провідника, а також коефіцієнта негладку провідників.

При цьому найбільша напруженість поля у поверхні будь-якого з провідників, певна при середньому експлуатаційному напрузі, повинна бути не більше 0, 9 початкової напруженості електричного поля, що відповідає появі загальної корони.

Перевірку слід проводити відповідно до чинних керівними вказівками.

Крім того, для провідників необхідна перевірка за умовами допустимого рівня радіоперешкод від корони.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: