Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Завантажити додаток 1 до Глави 7.3 ви можете, перейшовши за посиланням: додаток 1.

До введення в дію стандартів на вибухозахищене електрообладнання останнім розробляється і маркується по «Правил виготовлення вибухозахищеного і рудникового електрообладнання» (ПВВРЕ) ОАА.684.053-67. Крім того, в експлуатації є електрообладнання, розроблене і маркіроване по «Правил виготовлення вибухозахищеного електрообладнання (ПІВЕ), затвердженим в 1960 і 1963 рр.

1. Категорії вибухонебезпечних сумішей по ПІВРЕОАА.684.053-67і ПІВЕ, затвердженим в 1960 і 1963 рр., Наведені в табл. П1.1.

Зазначені в табл. П1.1 значення критичного зазору непридатні для контролю ширини щілини вибухонепроникних оболонок в експлуатації.

Контроль параметрів вибухозахисту вибухозахищеного електрообладнання необхідно проводити за кресленнями засобів вибухозахисту, наявними в експлуатаційних документах на конкретний вибухозахищене електрообладнання, а при їх відсутності слід керуватися гл. 3.4 "Електроустановки у вибухонебезпечних зонах» ПЕЕП і ПТБ при експлуатації електроустановок споживачів.

2. Групи вибухонебезпечних сумішей по ПІВРЕОАА.684.053-67 наведені в табл. П1.2.

3. Групи вибухонебезпечних сумішей по ПІВЕ наведені в табл.П1.3.

4. При виборі електрообладнання з маркуванням по вибухозахисту по ПІВРЕОАА.684.053-67 і по ПІВЕ вибухозахищеність електрообладнання для вибухонебезпечних сумішей визначається по табл. П1.4 і П1.5.

5. Вибухозахищене електрообладнання, виконане по ПВВРЕ або ПІВЕ для 2-ї категорії (цифра 2 в маркуванні по вибухозахисту), допускається застосовувати у вибухонебезпечних сумішах категорії IIB (вказані в табл.7.3.3), за винятком вибухонебезпечних сумішей з повітрям коксового газу ( IIBT1), окису пропілену (IIBT2), окису етилену (IIBT2), формальдегіду (IIBT2), етілтріхлорсілана (IIBT2), етилену (IIBT2), вінілтріхлорсілана (IIBT3) і етілдіхлорсілана (IIПТЗ). Можливість застосування зазначеного електрообладнання у вибухонебезпечних сумішах категорії IIB, що не перераховані в табл. 7.3.3, необхідно узгодити з випробувальними організаціями.

6. Вибухозахищене електрообладнання, що має в маркуванні по вибухозахисту позначення 4а і виготовлене за ПВВРЕ, не є вибухозахищеним для вибухонебезпечних сумішей з повітрям ацетилену, метілдіхлорсілана і трихлорсилану.

7. У разі вибору електрообладнання, що має вибухонепроникну оболонку і виготовленого по ПІВЕ, для вибухонебезпечних сумішей категорії IIC необхідно керуватися інструкціями з монтажу та експлуатації на конкретні вироби, в яких вказується, для яких саме вибухонебезпечних сумішей категорії IIC електрообладнання є вибухозахищеним.

8. Електрообладнання, виготовлене за ПІВЕ і має в маркуванні по вибухозахисту позначення А, є також вибухозахищеним і для вибухонебезпечних сумішей групи Т2, температура самозаймання яких вище 360 ºС, а електрообладнання, що має в маркуванні по вибухозахисту позначення Б, є вибухозахищеним і для вибухонебезпечних сумішей групи ТЗ, температура самозаймання яких вище 240 ºС.

9. Електричні машини і апарати з видом вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» в середовищах з вибухонебезпечними сумішами категорії 4 за класифікацією ПВВРЕ і ПІВЕ повинні бути встановлені так, щоб вибухонепроникні фланцеві зазор не примикали впритул до будь-якої поверхні, а перебували від неї на відстані не менше 50 мм

Таблиця П1.1 Категорії вибухонебезпечних сумішей

Категорія Критичний зазор, мм
1 більш 1, 00
2 Від 0, 65 до 1, 00
3 Від 0, 35 до 0, 65
4 до 0, 35

Таблиця П1.2 Групи вибухонебезпечних сумішей по ПВВРЕ ОАА.684.053-67

Група Температура самозаймання, ºС
Т1 понад 450
Т2 »300 до 450
ТЗ »200 до 300
Т4 »135 до 200
Т5 »100 до 135

Таблиця П1.3 Групи вибухонебезпечних сумішей по ПІВЕ

Група Температура самозаймання, ºС
А понад 450
Б »300 до 450
Г »175 до 300
Д »120 до 175

Таблиця П1.4

Категорія вибухонебезпечної суміші за класифікацією ПВВРЕ і ПІВЕ Категорія вибухонебезпечної суміші згідно з ГОСТ 12.1.011-78, для якої електрообладнання є взривозащіщенньм
1 IIА
2 IIА
3 II А, IIB
4 II А, IIB, IIС

Таблиця П1.5

Група вибухонебезпечної суміші в маркуванні по вибухозахисту електрообладнання, виготовленого по Група вибухонебезпечної суміші згідно з ГОСТ 12.1.011-78, для якої електрообладнання є вибухозахищеним
ПВВРЕ ПІВЕ
Т1 А Т1
Т2 Б Т1, Т2
Т3 - Т1-ТЗ
Т4 Г Т1-Т4
Т5 Д Т1-Т5

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: