Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Щоб завантажити Главу 5.4 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 5.4 ПУЕ.

Область застосування, визначення

5.4.1. Справжня глава Правил поширюється на електрообладнання мостових, портальних, баштових, кабельних та інших кранів напругою до 10 кВ, що встановлюються на фундаменті або на рейковому крановому шляху, а також на електрообладнання однорейкових візків і електроталей всередині і поза будівель і споруд. Крім того, електрообладнання кранів має відповідати вимогам діючих «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» Держнаглядохоронпраці України.

Глава не поширюється на суднові, плавучі, залізничні, автомобільні та інші подібні крани.

5.4.2. Електрообладнання кранів *, що встановлюються у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях і зонах, повинно відповідати крім вимог цієї глави також вимогам гл. 7.3 і 7.4 відповідно.

_______________

* У тексті цієї глави під терміном «крани» маються на увазі не тільки власне крани, а й однорельсові візки і електроталі.

5.4.3. Головними тролеями називаються тролеї, розташовані поза крана.

Тролеями крана називаються тролеї, розташовані на крані.

5.4.4. Малогабаритним тролейних струмопроводом (шинопроводом) називається закрите кожухом пристрій, що складається з тролеїв, ізоляторів і каретки з струмознімачами. За допомогою малогабаритного тролейного струмопроводу можуть здійснюватися живлення крана або його візка, управління однорейкового візка і електроталями т. Д.

5.4.5. Ремонтним загоном називається місце, де кран установлюється на час ремонту.

Ремонтним ділянкою головних тролеїв називається ділянка цих тролеїв у межах ремонтного загону.

5.4.6. Секцією головних тролеїв називається ділянка цих тролеїв, яка розташована поза межами ремонтних загонів і відділена ізольованим стиком від кожної з сусідніх ділянок, в тому числі від ремонтних ділянок.

Загальні вимоги

5.4.7. Електропостачання крана повинно здійснюватися за допомогою:

1) головні тролеї, в тому числі за допомогою малогабаритного тролейного струмопроводу;

2) стаціонарних живильних пунктів, по струмознімальних контактах яких ковзають закріплені на крані відрізки тролеїв ( «контактні лижі»);

3) кільцевого токоподвода;

4) гнучкого кабелю;

5) стаціонарного струмопроводу (для кранів, встановлених на фундаменті).

5.4.8. Виконання електрообладнання (електродвигунів, апаратів і т.п.) кранів має відповідати умовам навколишнього середовища.

5.4.9. Напруга електродвигунів змінного і постійного струму і перетворювальних агрегатів (статистичних або обертових), що встановлюються на кранах, має бути не вище 10 кВ. Застосування напруги вище 1 кВ повинно бути обґрунтоване розрахунками.

5.4.10. На кранах допускається установка трансформаторів напругою до 10 кВ і конденсаторів для підвищення рівня компенсації реактивної потужності. Трансформатори повинні бути сухими або з заповненням негорючим рідким діелектриком. Конденсатори повинні мати просочення з негорючої синтетичної рідини.

5.4.11. Неізольовані струмоведучі частини електрообладнання крана повинні бути огороджені, якщо їх розташування не виключає випадкового дотику до них осіб, які перебувають в кабіні управління, на галереях і майданчиках крана, а також біля нього. Відносно троллеев - см. 5.4.30-5.4.33.

Електрообладнання з неізольованими струмопровідними частинами (магнітні контролери, ящики резисторів і ін.), З якого автоматично знімається напруга при вході в місця його розташування, а також електрообладнання, встановлене в апаратних кабінах та інших електроприміщеннях, замкнених під час експлуатації крана, може не бути захищена.

Відстані від настилу моста крана і його візки до незахищених ізольованих проводів наведені в гл. 2.1, до неізольованих токопроводов - в гл. 2.2 і до світильників - в гл. 6.1.

5.4.12. Апарати ручного управління в кабінах кранів повинні бути розміщені так, щоб машиніст крана міг працювати сидячи. Напрямок руху рукоятки і маховиків апаратів повинно по можливості відповідати напрямку викликаються ними рухів.

5.4.13. Панелі управління, розташовані в кабіні управління, повинні мати суцільні або сітчасті огорожі. Ширина проходів обслуговування цих панелей повинна бути не менше зазначеної в 5.4.14. Установка в кабіні керування резисторів для електродвигунів не допускається.

5.4.14. В апаратних кабінах та інших електроприміщеннях проходи обслуговування щитів та окремих панелей (магнітних контролерів та ін.) Повинні відповідати наступним вимогам:

  1. Ширина проходів, розташованих як з лицьового, так і з зворотного боку щитів і панелей, що мають суцільні або сітчасті огорожі, повинна бути не менше 0, 6 м.
  2. Відстань від неогороджених неізольованих струмоведучих частин, розташованих на висоті менше 2, 2 м з одного боку проходу, до стіни і обладнання з ізольованими або огородженими струмоведучими частинами, розташованих на другому боці проходу, повинна бути не менше 0, 8 м. Відстань між неізольованими струмопровідними частинами, розташованими на висоті менше 2, 2 м на різних сторонах проходу, повинна бути не менше 1 м.

5.4.15. Електричні опалювальні прилади, що встановлюються в кабіні управління крана, повинні бути безпечними в пожежному відношенні, а їх струмопровідні частини повинні бути огороджені. Ці прилади слід приєднувати до електричної мережі після ввідного пристрою. Корпус опалювального приладу повинен бути заземлений.

5.4.16. У прольотах, де на загальних рейкових кранових коліях працюють два або більше кранів, для кожного з них повинен бути передбачений свій ремонтний загін. Він повинен бути суміщений з місцем улаштування площадки для посадки на кран обслуговуючого персоналу.

Допускається суміщення ремонтних загонів двох або більше кранів, якщо це не призводить до недопустимого обмеження технологічного процесу під час позапланового ремонту будь-якого крана.

Улаштування ремонтних загонів не потрібне в разі живлення кранів від гнучких головних тролеїв (гнучкого кабелю).

Тролеї напругою до 1 кВ

5.4.17. Ремонтна ділянка головних тролеїв повинна бути електрично ізольована за допомогою ізольованих стиків від подовження тих самих тролеїв і з'єднана з ними за допомогою роз'єднують апаратів таким чином, щоб під час нормальної роботи ця ділянка могла бути включений на напругу, а при зупинці крана на ремонт надійно відключений.

Ізоляція стиків головних тролеїв повинна бути виконана у вигляді повітряного зазору, ширина якого залежить від конструкції токос'емника, але повинна бути при напрузі до 1 кВ не менше 50 мм. Ширина токос'емника повинна бути така, щоб при нормальній роботі крана були виключені перерви в подачі напруги і несподівана його зупинка при перетині струмознімачем ізольованих стиків тролеїв.

Роз'єднують апарати, які використовуються для з'єднання ремонтної ділянки з подовженням головних тролеїв, повинні бути закритого типу і мати пристосування для замикання на замок у вимкненому положенні.

5.4.18. Ремонтна ділянка головних тролеїв, яка розташована біля торця кранового прогону, повинна бути обладнана одним ізольованим стиком і одним роз'єднує апаратом.

Ремонтна ділянка головних тролеїв, яка розташована в середині прольоту, повинен бути обладнаний двома ізольованими стиками (по одному з кожного боку) і трьома роз'єднують апаратами, включеними таким чином, щоб було можливо здійснювати безперервне живлення тролеїв, обминаючи відключений ремонтна дільниця, а також відключати окремо як ремонтна дільниця, так і секції тролеїв, розташовані по обидва його боки.

5.4.19. Довжина ремонтної дільниці головних тролеїв, розташованої біля торця кранового прогону, повинна бути не меншою за ширину моста крана плюс 2 м, а довжина ділянки, розташованої в середині прольоту, - не менше ширини мосту крана плюс 4 м.

Якщо для ремонту крана встановлено електроталь (тельфер), то довжину ремонтної ділянки слід визначати в залежності від крайніх положень моста під час ремонту:

  1. На ремонтній ділянці біля торця кранового прогону повинно залишатися не менше 2 м від ізольованого стику до моста, що займає під час ремонту положення, найбільш віддалене від торця.
  2. На ремонтній дільниці в середині прольоту повинно бути не менше 2 м від ізольованих стиків до моста при всіх можливих положеннях його під час ремонту.

5.4.20. На головних тролеях, а в разі їх секціонування на кожній секції цих тролеїв і на кожній їх ремонтній ділянці повинна бути передбачена можливість установлення перемички, закорочує між собою і заземляющей все фази (полюси) на термін огляду та ремонту самих тролеїв або ремонту крана.

5.4.21. Головні тролеї та тролеї крана повинні виконуватись відповідно до вимог гл. 2.2 і цієї глави.

5.4.22. На малогабаритні тролейні струмопроводи вимоги гл. 2.2, а також 5.4.23, 5.4.24, 5.4.26, 5.4.39 і другого абзацу 5.4.17 не поширюються.

5.4.23. Головні тролеї крана повинні виконуватися, як правило, зі сталі. Допускається виконувати ці тролеї з алюмінієвих сплавів. Застосування міді і біметалу для головних тролеїв і тролеїв крана повинно бути спеціально обумовлено.

5.4.24. Тролеї можуть бути жорсткими або гнучкими; вони можуть підвішуватися на тросах і розташовуватися в коробах або каналах. При застосуванні жорстких тролеїв необхідно передбачати пристрої для компенсації лінійних змін від температури і опади будівлі.

5.4.25. Відстані між місцями кріплення тролеїв повинні бути такими, щоб виключалася можливість замикання їх між собою і на заземлені частини. Ці відстані вибираються з урахуванням стріли провисання, а на відкритому повітрі - крім того, з урахуванням відхилення провідника від дії вітру.

5.4.26. Для кранів напругою до 660 В, встановлених як в приміщенні, так і на відкритому повітрі, відстані у просвіті між будь-якими струмоведучих частин троллеев різних фаз (полюсів), а також між ними та іншими конструкціями, що не ізольованими від землі, повинні бути не менше 30 мм для нерухомих одна відносно іншої деталей і 15 мм для деталей, що рухаються одна відносно іншої. При напрузі вище 660 В ці відстані повинні бути не менше 200 і 125 мм відповідно.

Зазначені відстані повинні бути забезпечені для головних тролеїв крана при всіх можливих пересуваннях крана, його візка тощо

5.4.27. Відстані від головних тролеїв і тролеїв крана до рівня підлоги цеху або землі повинні бути не менше: при напрузі до 660 В - 3, 5 м, а в проїжджої частини - 6 м; при напрузі вище 660 В - у всіх випадках 7 м. Зменшення зазначених відстаней допускається за умови огородження троллеев (див. 5.4.31-5.4.33).

При гнучких тролеях вказані відстані повинні бути забезпечені при найбільшій стрілі провисання.

5.4.28. В разі прокладання тролеїв в підлозі в каналах, закритих бетонними плитами або металевими листами, а також в коробах, розташованих на висоті менше 3, 5 м, зазор для переміщення кронштейна з струмознімачами не повинен знаходитись в одній вертикальній площині з тролеями.

Короба троллеев повинні бути виконані відповідно до вимог, наведених в гл. 2.2.

У каналах, розташованих в підлозі, необхідно забезпечити відведення ґрунтових і технологічних вод.

5.4.29. Гнучкий кабель, який використовується для живлення електрообладнання крана, в місцях, де можливе його пошкодження, повинен бути відповідним чином захищена. Вибір марки кабелю повинен проводитися з урахуванням умов його роботи і можливих механічних впливів.

5.4.30. Головні тролеї крана мостового типу слід розміщувати з боку, протилежного розташуванню кабіни управління. Винятки допускаються у випадках, коли головні тролеї недоступні для випадкового дотику до них з кабіни управління, з посадочних майданчиків і сходів.

5.4.31. Головні тролеї та їх струмознімачі повинні бути недоступними для випадкового дотику до них з моста крана, сходів, посадочних майданчиків і інших майданчиків, де можуть перебувати люди. Це повинно забезпечуватися відповідним розташуванням їх або огорожею.

5.4.32. У місцях можливого дотику вантажних канатів з тролеями даного крана або крана, розташованого ярусом нижче, мають бути встановлені відповідні захисні пристрої.

5.4.33. Тролеї крана та їх струмознімачі, що не відключаються автоматично, повинні бути огороджені або розташовані між фермами моста крана на відстані, недоступному для персоналу, який обслуговує кран. Огорожа троллеев повинно проводитися по всій довжині троллеев і з торців.

5.4.34. У районах, де на відкритому повітрі можливе утворення на тролеях ожеледиці, слід передбачати пристрої або заходи для попередження або усунення ожеледі.

5.4.35. Лінія, яка живить головні тролеї до 1 кВ, повинна бути забезпечена вимикачем закритого типу, розрахованим на вимикання робочого струму всіх кранів, установлених в одному прогоні. Вимикач повинен бути встановлений в доступному для відключення місці і відключати тролеї лише одного прольоту.

Якщо головні тролеї мають дві або більше секцій, кожна з яких отримує харчування по окремої лінії, то допускається посекційне відключення тролеїв з прийняттям заходів, що виключають можливість попадання напруги на вимкнуту секцію від інших секцій.

Вимикач, а при дистанційному управлінні - апарат керування вимикачем повинні мати пристосування для замикання на замок у вимкненому положенні, а також покажчик положення: «Включено», «Відключено».

5.4.36. Для кранів, які працюють у важкому і дуже важкому режимах, лінію, яка живить головні тролеї до 1 кВ, рекомендується захищати автоматичним вимикачем.

5.4.37. Головні тролеї повинні бути обладнані світловою сигналізацією про наявність напруги, а в разі секціонування тролеїв і наявності ремонтних ділянок цією сигналізацією повинні бути обладнані кожна секція і кожен ремонтна дільниця.

Рекомендується безпосереднє приєднання до тролеїв сигналізаторів, в яких лампи світяться за наявності напруги на тролеях і гаснуть з його зникненням. При тролеях трифазного струму кількість ламп сигналізаторів повинна дорівнювати кількості фаз тролеїв - по одній лампі, увімкненій на кожну фазу, а при тролеях постійного струму сигналізатор повинен мати дві лампи, включені паралельно.

Для забезпечення довговічності ламп повинні бути вжиті заходи (наприклад, включення додаткових резисторів) по зниженню напруги на їх затискачах на 10% номінального значення в нормальних умовах.

5.4.38. Приєднання сторонніх електроприймачів до головних тролеїв магнітних кранів, кранів, що транспортують рідкий метал, а також інших кранів, при роботі яких зникнення напруги може привести до аварії, не допускається.

5.4.39. Головні тролеї жорсткого типу повинні бути пофарбовані, за винятком їх контактної поверхні. Колір їх забарвлення має відрізнятися від кольору забарвлення конструкцій будівлі та підкранових балок, причому, рекомендується червоний колір. У місці підведення живлення на довжині 100 мм тролеї мають бути пофарбовані відповідно до вимог гл. 1.1.

5.4.40. Для подачі напруги на гнучкий кабель портальних електричних кранів повинні бути встановлені колонки, спеціально призначені для цієї мети.

Вибір і прокладання проводів і кабелів

5.4.41. Вибір і прокладання проводів і кабелів, що застосовуються на кранах, повинні здійснюватися відповідно до вимог гл. 2.1, 2.3 і цієї глави.

5.4.42. Прокладання проводів на кранах рекомендується виконувати на лотках, в коробах і трубах.

5.4.43. На кранах усіх типів можуть застосовуватися проводи та кабелі з мідними, алюмомедная або алюмінієвими жилами.

Переріз жил проводів і кабелів вторинних кіл повинен бути не менше 2, 5 мм 2 для мідних жил і не менше 4 мм 2 для алюмомедная і алюмінієвих жив. Допускається застосування проводів з багатодротовими жилами перерізом не менше 1, 5 мм 2 для мідних жил і не менше 2, 5 мм 2 для алюмомедная і алюмінієвих жив, при цьому проводи не повинні нести механічного навантаження (див. 5.4.44).

Для кранів, що працюють у важкому і дуже важкому режимах, а також для кранів, що працюють з мінеральними добривами, рекомендується для вторинних ланцюгів застосовувати проводи і кабелі з мідними жилами.

Для вторинних кіл напругою до 60 В дозволяється застосування проводів і кабелів з мідними багатодротовими жилами перерізом не менше 0, 5 мм 2 за умови, що приєднання жил виконано паянням і проводи не несуть механічного навантаження.

Вторинні кола на кранах, що працюють з рідким і гарячим металом (розливні, заливальні і завалочні крани, крани нагрівальних колодязів та ін.), Повинні виконуватися проводами і кабелями з мідними жилами, а вторинні кола на швидкохідних кранах (збиральні крани, перевантажувачі) - з мідними або алюмомедная жилами (див. також 5.4.46).

Алюмінієві і алюмомедная жили проводів і кабелів в первинних колах кранів повинні бути багатодротовими перерізом не менше 16 мм 2. Застосування проводів і кабелів з однопроволочньмі алюмінієвими і алюмомедная жилами в первинних колах кранів не допускається.

5.4.44. На електроталях, що працюють як окремо, так і входять до складу інших вантажопідйомних машин, допускається застосування захищених проводів з мідними жилами перерізом: у вторинних колах і колах електромагніта гальма не менше 0, 75 мм 2, в колах електродвигунів не менше 1, 5 мм 2 ; крім того, в заколисати випадках допускається застосування захищених багатодротяних проводів з алюмінієвими жилами перерізом 2, 5 мм 2.

5.4.45. Прокладка проводів і кабелів на кранах, що працюють з рідким і гарячим металом, повинна виконуватися в сталевих трубах. На цих кранах не допускається прокладання в одній трубі силових кіл різних механізмів, кіл керування різних механізмів, силових ланцюгів і ланцюгів управління одного механізму.

5.4.46. На кранах, що працюють з рідким і гарячим металом, повинні застосовуватися теплостійкі проводи та кабелі. Струмові навантаження на них слід визначати, виходячи з температури навколишнього повітря 60 ° С.

5.4.47. У місцях, де ізоляція і оболонка проводів і кабелів можуть зазнавати впливу масла, слід застосовувати проводи і кабелі з маслостойкими ізоляцією і оболонкою. У цих місцях допускається застосування проводів і кабелів з немаслостійкими ізоляцією і оболонкою за умови прокладання їх у трубах, що мають герметичні вводи в електродвигуни, апарати і т. П.

5.4.48. Допустимі тривалі навантаження на проводи та кабелі повинні визначатися і відповідно до гл. 1.3.

5.4.49. Напруга на затискачах електродвигунів і в колах керування ними при всіх режимах роботи електрообладнання крана має бути не нижче 85% номінального.

5.4.50. Жили проводів і кабелів усіх кіл повинні мати маркування.

Управління, захист, сигналізація

5.4.51. Напруга ланцюгів управління і автоматики повинно бути не вище 400 В змінного і 440 В постійного струму. На кранах, призначених для підприємств з електричною мережею 500 В, допускається застосування напруги 500 В.

5.4.52. Захист електрообладнання кранів повинен виконуватись відповідно до вимог гл. 3.1 і 5.3.

освітлення

5.4.53. У мережах до 42 В для живлення ланцюгів управління і освітлення допускається використання в якості робочого проводу металевих конструкцій крана відповідно до вимог гл.2.1.

5.4.54. Номінальна напруга світильників робочого освітлення крана при змінному струмі не повинно перевищувати 220 В. При напрузі мережі трифазного струму 380 В і вище живлення світильників слід здійснювати від понижувальних трансформаторів. Допускається вмикати світильники в силову мережу трифазного струму 380 В на лінійну напругу, з'єднуючи їх в зірку.

Для пересувних кранів, що приєднуються до мережі 380/220 В гнучким чотирижильним кабелем, живлення світильників необхідно здійснювати на напрузі фаза - нуль.

Допускається вмикати світильники в силову є напругою до 600 В постійного струму, з'єднуючи їх послідовно.

Для освітлення місця роботи крана останній має бути забезпечений світильниками (прожекторами, ліхтарями).

5.4.55. Для світильників ремонтного освітлення слід застосовувати напругу не вище 420 В з живленням від трансформатора або акумулятора, встановлених на крані або в пункті ремонту крана; при харчуванні від трансформатора повинні бути виконані вимоги гл. 6.2.

Заземлення та занулення

5.4.56. Заземлення та занулення повинні бути виконані відповідно до вимог гл. 1.7. Вважається достатнім, якщо частини, що підлягають заземленню або занулення, приєднані до металевих конструкцій крана, при цьому повинна бути забезпечена безперервність електричного кола металевих конструкцій. Якщо електрообладнання крана установлене на його заземлених металевих конструкціях і на опорних поверхнях передбачені зачищені і незафарбовані місця для забезпечення електричного контакту, то додаткове заземлення не потрібне.

Рейки кранового шляху повинні бути надійно з'єднані на стиках (зварюванням, приварюванням перемичок достатнього перерізу, приварюванням до металевих підкранових балок) одна з іншого для створення безперервного електричного ланцюга. В електроустановках, для яких в якості захисного заходу застосовується заземлення або занулення, рейки кранового шляху повинні бути відповідно заземлені або занулені.

При установці крана на відкритому повітрі рейки кранового шляху, крім того, повинні бути з'єднані між собою і заземлені, при цьому для заземлення рейок необхідно передбачати не менше двох заземлювачів, приєднаних до рейок в різних місцях.

5.4.57. При харчуванні крана кабелем повинні бути виконані крім вимоги 5.4.56 також вимоги гл. 1.7, що пред'являються до пересувних електроустановок.

5.4.58. Корпус кнопкового апарата керування крана, керується з підлоги, повинен бути виконаний з ізоляційного матеріалу або заземлений (занулений) не менше ніж двома провідниками. В якості одного з провідників може бути використаний тросик, на якому підвішено кнопковий апарат.

Електрообладнання кранів напругою вище 1 кВ

5.4.59. Звертайте увагу на вказівки в 5.4.60-5.4.69, поширюються на крани напругою вище 1 кВ і є додатковими до вимог, наведених вище в цьому розділі.

5.4.60. Електрообладнання вище 1 кВ, розташоване на кранах як відкрито, так і в електроприміщеннях, має виконуватися відповідно до вимог гл. 4.2.

5.4.61. Секціонування, улаштування ремонтних вагонів і світлової сигналізації на головних тролеях кранів не потрібні.

5.4.62. Відстань в світлі між головними тролеями і краном повинна бути по горизонталі не менше 1, 5 м (виняток див. У 5.4.63) і 5.4.64). При розташуванні головних тролеїв над площадками крана, на яких при роботі або під час ремонту крана можуть перебувати люди, тролеї повинні розташовуватися на висоті не менше 3 м від рівня площадки, а майданчик повинен бути огороджений зверху сіткою.

5.4.63. Майданчик для установки струмознімачів головних тролеїв повинна мати огорожу з дверима (люком). Відстань по горизонталі від головних тролеїв до цієї площі повинна бути не менше 0, 7 м.

5.4.64. Конструкція струмознімачів головних тролеїв повинна дозволяти роз'єднання їх з тролеями, при цьому роз'єднувач перед вимикачем (див. 5.4.65) може не встановлюватися. Між тролеями і відведеними від них струмознімачами відстань повинна бути не менше 0, 7 м.

Привод струмознімачів повинен мати пристосування для замикання на замок, при відведених струмознімачами, а також покажчик: «Включено», «Відключено».

5.4.65. Відключення і включення за допомогою струмознімачів головних тролеїв робочого струму, струму холостого ходу трансформатора та електродвигуна напругою вище 1 кВ не допускаються. На крані повинен бути встановлений вимикач на стороні вищої напруги, розрахований на вимикання робочого струму.

На стороні вищої напруги трансформатора допускається установлення комутаційного апарата, розрахованого на вимикання тільки струму холостого ходу трансформатора, при цьому перед відключенням трансформатора на вищій напрузі повинне бути проведене попереднє відключення всієї навантаження.

5.4.66. Двері (люк) на площадку для установлення струмознімачів (див. 5.4.63), привод струмознімача (див. 5.4.64) і вимикач (див. 5.4.65) повинні мати блокування, що забезпечують наступне:

  1. Робота приводу струмознімачів на від'єднання від тролеїв і приєднання до них повинна бути можливою тільки після відключення вимикача.
  2. Відкривання дверей на площадку для установлення струмознімачів має бути можливим тільки після відведення струмознімачів від тролеїв у крайнє вимкнене положення.
  3. Робота приводу струмознімачів на з'єднання їх з тролеями повинна бути можливою тільки після закриття дверей на площадку для установлення струмознімачів.
  4. Включення вимикача повинно бути можливим тільки після з'єднання струмознімачів з тролеями і після відведення струмознімачів від тролеїв у крайнє вимкнене положення.

5.4.67. Повинна бути передбачена можливість установлення перемички, що з'єднує між собою і заземляющей все фази струмознімачів.

5.4.68. Для проведення ремонтних робіт має бути забезпечене електропостачання крана трифазною напругою не вище 380/220 В.

5.4.69. При установці кранів на відкритому повітрі слід:

1) головні тролеї захищати від атмосферних перенапруг і конструкції їх заземлити відповідно до вимог гл. 2.5;

2) трансформатор і електродвигуни напругою вище 1 кВ, встановлені на крані, захищати від атмосферних перенапруг.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: