Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Щоб завантажити Главу 1.4 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 1.4 ПУЕ.

Область застосування

1.4.1. Справжня глава Правил поширюється на вибір і застосування за умовами КЗ електричних апаратів і провідників в електроустановках змінного струму частотою 50 Гц, напругою до і вище 1 кВ.

Загальні вимоги

1.4.2. По режиму КЗ повинні перевірятися (виключення див. У 1.4.3):

1) В електроустановках понад 1 кВ:

а) електричні апарати, струмопроводи, кабелі та інші провідники, а також опорні і несучі конструкції для них;

б) повітряні лінії електропередачі при ударному струмі КЗ 50 кА і більш для попередження схлестиванія проводів при динамічному дії струмів КЗ.

Крім того, для ліній з розщепленими проводами повинні бути перевірені відстані між розпірками розщеплених проводів для попередження пошкодження розпірок і проводів при схлестиваніі.

Проводу ПЛ, обладнані пристроями швидкодіючого автоматичного повторного включення, слід перевіряти і на термічну стійкість.

2) В електроустановках до 1 кВ - тільки розподільні щити, струмопроводи та силові шафи. Трансформатори струму по режиму КЗ не перевіряє.

Апарати, які призначені для відключення струмів КЗ або можуть за умовами своєї роботи включати короткозамкнутую ланцюг, повинні, крім того, мати здатність виробляти ці операції при всіх можливих токах КЗ.

Стійкими при токах КЗ є ті апарати і провідники, які при розрахункових умовах витримують впливу цих струмів, не наражаючись електричним, механічним і іншим руйнувань або деформацій, що перешкоджає їх подальшої нормальної експлуатації.

1.4.3. По режиму КЗ при напрузі вище 1 кВне перевіряються:

1) Апарати та провідники, захищені плавкими запобіжниками з вставками на номінальний струм до 60 А, - по електродинамічної стійкості.

2) Апарати та провідники, захищені плавкими запобіжниками незалежно від їх номінального струму і типу, - по термічної стійкості.

Ланцюг вважається захищеною плавким запобіжником, якщо його відключає здатність обрана відповідно до вимог цих Правил і він здатний відключити найменший можливий аварійний струм в даному колі.

3) Провідники в ланцюгах до індивідуальних електроприймачів, в тому числі до цеховим трансформаторів загальною потужністю до 2, 5 МВ · А та з вищою напругою до 20 кВ, якщо дотримані одночасно такі умови:

а) в електричній або технологічної частини передбачена необхідна ступінь резервування, виконаного так, що відключення вказаних електроприймачів не викликає розлади технологічного процесу;

б) пошкодження провідника при КЗ не може викликати вибуху або пожежі;

в) можлива заміна провідника без значних труднощів.

4) Провідники до індивідуальних електроприймачів, зазначеним в п. 3, а також до окремих невеликим розподільних пунктів, якщо такі електроприймачі і розподільні пункти є невідповідальними за своїм призначенням і якщо для них виконано хоча б тільки умова, наведене в п. 3, б.

5) Трансформатори струму в ланцюгах до 20 кВ, що живлять трансформатори або реактірованние лінії, у випадках, коли вибір трансформаторів струму за умовами КЗ вимагає такого завищення коефіцієнтів трансформації, при якому не може бути забезпечений необхідний клас точності приєднаних вимірювальних приладів (наприклад, розрахункових лічильників) ; при цьому на стороні вищої напруги в ланцюгах силових трансформаторів рекомендується уникати застосування трансформаторів струму, які не стійких до току КЗ, а прилади обліку рекомендується приєднувати до трансформаторів струму на стороні нижчої напруги.

6) Провід ВЛ (див. Також 1.4.2, п. 1, б).

7) Апарати та шини ланцюгів трансформаторів напруги при розташуванні їх в окремій камері або за додатковим резистором, вбудованим в запобіжник або встановленим окремо.

1.4.4. При виборі розрахункової схеми для визначення струмів КЗ слід виходити із передбачених для даної електроустановки умов тривалої її роботи і не рахуватися з короткочасними видозмінами схеми цієї електроустановки, які не передбачені для тривалої експлуатації (наприклад, при перемиканні). Ремонтні і післяаварійні режими роботи електроустановки до короткочасних змін схеми не відносяться.

Розрахункова схема повинна враховувати перспективу розвитку зовнішніх мереж і генеруючих джерел, з якими електрично зв'язується розглянута установка, не менше ніж на 5 років від запланованого терміну введення її в експлуатацію.

При цьому допустимо вести розрахунок струмів КЗ наближено для початкового моменту КЗ.

1.4.5. Як розрахунковий виду КЗ слід приймати:

1) Для визначення електродинамічної стійкості апаратів і жорстких шин з відносяться до них підтримують і опорними конструкціями - трифазне КЗ.

2) Для визначення термічної стійкості апаратів і провідників - трифазне КЗ; на генераторному напрузі електростанцій - трифазне або двофазним в залежності від того, яке з них призводить до більшого нагрівання.

3) Для вибору апаратів по комутаційної здатності - за більшим з значень, одержуваних для випадків трифазного і однофазного КЗ на землю (в мережах з великими струмами замикання на землю); якщо вимикач характеризується двома значеннями комутаційної здатності - трифазної і однофазної - відповідно по верхньому значенню.

1.4.6. Розрахунковий струм КЗ слід визначати, виходячи з умови пошкодження в такій точці розглянутої ланцюга, при КЗ в якій апарати і провідники цього ланцюга знаходяться в найбільш важких умовах (виключення див. У 1.4.7 і 1.4.17, п. 3). З випадками одночасного замикання на землю різних фаз в двох різних точках схеми допустимо не рахуватися.

1.4.7. На реактірованних лініях в закритих розподільних пристроях провідники і апарати, розташовані до реактора і відокремлені від живлять збірних шин (на відгалуженнях від ліній - від елементів основного ланцюга) розділяють полицями, перекриттями та т. П., Набираються по току КЗ за реактором, якщо останній розташований в тій же будівлі і з'єднання виконано шинами.

Шинні відгалуження від збірних шин до розділяють полиць і прохідні ізолятори в останніх повинні бути обрані виходячи з КЗ до реактора.

1.4.8. При розрахунку термічної стійкості в якості розрахункового часу слід приймати суму часів, що отримується від складання часу дії основного захисту (з урахуванням дії АПВ), встановленої у найближчого до місця КЗ вимикача, і повного часу відключення цього вимикача (включаючи час горіння дуги).

При наявності зони нечутливості у основний захисту (по струму, напрузі, опору і т. П.) Термічну стійкість необхідно додатково перевіряти, виходячи з часу дії захисту, що реагує на пошкодження в цій зоні, плюс повне час відключення вимикача. При цьому в якості розрахункового струму КЗ слід приймати то значення його, яке відповідає цьому місцю ушкодження.

Апаратура і струмопроводи, що застосовуються в ланцюгах генераторів потужністю 60 МВт і більше, а також в ланцюгах блоків генератор - трансформатор такої ж потужності, повинні перевірятися по термічній стійкості, виходячи з часу проходження струму КЗ 4 с.

Визначення струмів короткого замикання для вибору апаратів і провідників

1.4.9. В електроустановках до 1 кВ і вище при визначенні струмів КЗ для вибору апаратів і провідників і визначення впливу на несучі конструкції слід виходити з такого:

1) Усі джерела, що беруть участь в харчуванні розглянутої точки КЗ, працюють одночасно з номінальним навантаженням.

2) Всі синхронні машини мають автоматичні регулятори напруги та пристрої форсування збудження.

3) Коротке замикання настає в такий момент часу, при якому струм КЗ матиме найбільше значення.

4) електрорушійної сили всіх джерел живлення збігаються по фазі.

5) Номінальне напруження кожного ступеня приймається на 5% вище номінальної напруги мережі.

6) Повинно враховуватися вплив на струми КЗ приєднаних до даної мережі синхронних компенсаторів, синхронних і асинхронних електродвигунів. Вплив асинхронних електродвигунів на струми КЗ не враховується при потужності електродвигунів до 100 кВт в одиниці, якщо електродвигуни відокремлені від місця КЗ одним щаблем трансформації, а також при будь-якої потужності, якщо вони відокремлені від місця КЗ двома або більше ступенями трансформації або якщо струм від них може надходити до місця КЗ тільки через ті елементи, через які проходить основний струм КЗ від мережі і які мають істотний опір (лінії, трансформатори і т. п.)

1.4.10. В електроустановках понад 1 кВ в якості розрахункових опорів слід приймати індуктивні опору електричних машин, силових трансформаторів і автотрансформаторів, реакторів, повітряних і кабельних ліній, а також струмопроводів. Активний опір слід враховувати тільки для ПЛ з проводами малих перетинів і сталевими проводами, а також для протяжних кабельних мереж малих перетинів з великим активним опором.

1.4.11. В електроустановках до 1 кВ в якості розрахункових опорів слід приймати індуктивні і активні опори всіх елементів ланцюга, включаючи активні опори перехідних контактів ланцюга. Припустимо знехтувати опорами одного виду (активними або індуктивними), якщо при цьому повне опір ланцюга зменшується не більше ніж на 10%.

1.4.12. У разі живлення електричних мереж до 1 кВ від понижувальних трансформаторів при розрахунку струмів КЗ слід виходити з умови, що підведена до трансформатора напруга незмінно і одно його номінальній напрузі.

1.4.1З. Елементи ланцюга, захищеної плавким запобіжником з струмообмежувальним дією, слід перевіряти на електродинамічну стійкість по найбільшому миттєвому значенню струму КЗ, що пропускається запобіжником.

Вибір провідників та ізоляторів, перевірка несучих конструкціях за умовами динамічної дії струмів короткого замикання

1.4.14. Зусилля, що діють на жорсткі шини і передаються ними на ізолятори і підтримують жорсткі конструкції, слід розраховувати за найбільшою миттєвому значенню струму трифазного КЗ з урахуванням зсуву між струмами в фазах і без урахування механічних коливань шинної конструкції. В окремих випадках (наприклад, при граничних розрахункових механічних напругах) можуть бути враховані механічні коливання шин і шинних конструкцій.

Імпульси сили, що діють на гнучкі провідники і підтримують їх ізолятори, висновки і конструкції, розраховуються за середньоквадратичним (за час проходження) току двухфазного замикання між сусідніми фазами. При розщеплених провідниках і гнучких струмопроводах взаємодія струмів КЗ в провідниках однієї і тієї ж фази визначається за діючим значенням струму трифазного КЗ.

Гнучкі струмопроводи повинні перевірятися на схлестиваніе.

1.4.15. Знайдені розрахунком відповідно до 1.4.14 механічні зусилля, що передаються при КЗ жорсткими шинами на опорні і прохідні ізолятори, повинні скласти в разі застосування одиночних ізоляторів не більше 60% відповідних гарантійних значень найменшого руйнівного зусилля; при спарених опорних ізоляторах - не більше 100% руйнівного зусилля одного ізолятора.

При застосуванні шин складових профілів (багатосмугові, з двох швелерів і т. Д.) Механічні напруги знаходяться як арифметична сума напруг від взаємодії фаз і взаємодії елементів кожної шини між собою.

Найбільші механічні напруги в матеріалі жорстких шин не повинні перевищувати 0, 7 тимчасового опору розриву по ГОСТ.

Вибір провідників за умовами нагріву при короткому замиканні

1.4.16. Температура нагріву провідників при КЗ повинна бути не вище наступних гранично допустимих значень, ° С:

1.4.17. Перевірка кабелів на нагрів струмами КЗ в тих випадках, коли це вимагається відповідно до 1.4.2 і 1.4.3, повинна проводитися для:

1) одиночних кабелів однієї будівельної довжини, виходячи з КЗ на початку кабелю;

2) одиночних кабелів зі східчастими перетинами по довжині, виходячи з КЗ на початку кожної ділянки нового перетину;

3) пучка з двох і більше паралельно включених кабелів, виходячи з КЗ безпосередньо за пучком (по наскрізного струму КЗ).

1.4.18. При перевірці на термічну стійкість апаратів і провідників ліній, обладнаних пристроями швидкодіючого АПВ, має враховуватися підвищення нагріву через збільшення сумарної тривалості проходження струму КЗ за такими лініях.

Розщеплені проводу ПЛ при перевірці на нагрів в умовах КЗ розглядаються як один провід сумарного перетину.

Вибір апаратів по комутаційної здатності

1.4.19. Вимикачі вище 1 кВ слід вибирати:

1) по відключає здібності з урахуванням параметрів напруги, що відновлюється;

2) по включає здібності. При цьому вимикачі генераторів, встановлені на стороні генераторного напруги, перевіряються тільки на несинхронно включення в умовах протифази.

1.4.20. Запобіжники слід вибирати по відключає здібності. При цьому в якості розрахункового струму слід приймати діюче значення періодичної складової початкового струму КЗ без урахування струмообмежувального здатності запобіжників.

1.4.21. Вимикачі навантаження і короткозамикачі слід вибирати по гранично допустимому току, що виникає при включенні на КЗ.

1.4.22. Отделители і роз'єднувачі не потрібно перевіряти по комутаційної здатності при КЗ. При використанні отделителей і роз'єднувачів для відключення-включення ненавантажених ліній, ненавантажених трансформаторів або зрівняльних струмів паралельних ланцюгів отделители і роз'єднувачі слід перевіряти по режиму такого відключення-включення.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: