Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Щоб завантажити Главу 6.5 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 6.5 ПУЕ.

Загальні вимоги

6.5.1. Управління зовнішнім освітленням повинно виконуватися незалежним від керування внутрішнім освітленням.

6.5.2. У містах і населених пунктах, на промислових підприємствах має передбачатися централізоване управління зовнішнім освітленням (див. Також пп. 6.5.24, 6.5.27, 6.5.28).

Централізоване управління рекомендується також для загального освітлення великих виробничих приміщень (площею кілька тисяч квадратних метрів) і деяких приміщень громадських будівель.

Способи і технічні засоби для систем централізованого керування зовнішнім і внутрішнім освітленням повинні визначатися техніко-економічними обґрунтуваннями.

6.5.3. При використанні в системах централізованого керування зовнішнім і внутрішнім освітленням засобів телемеханіки слід дотримуватись вимог гл. 3.3.

6.5.4. Централізоване управління освітленням рекомендується проводити:

- зовнішнім освітленням промислових підприємств - з пункту управління електропостачанням підприємства, а при його відсутності - з місця, де знаходиться обслуговуючий персонал;

- зовнішнім освітленням міст і населених пунктів - з пункту управління зовнішнім освітленням;

- внутрішнім освітленням - з приміщення, в якому знаходиться обслуговуючий персонал.

6.5.5. Харчування пристроїв централізованого керування зовнішнім і внутрішнім освітленням рекомендується передбачати від двох незалежних джерел.

Харчування децентралізованих пристроїв керування допускається виконувати від ліній, які живлять освітлювальні установки.

6.5.6. У системах централізованого керування зовнішнім і внутрішнім освітленням слід передбачати автоматичне включення освітлення у випадках аварійного відключення живлення основному ланцюзі або ланцюга управління і подальшого відновлення харчування.

6.5.7. При автоматичному управлінні зовнішнім і внутрішнім освітленням, наприклад, в залежності від освітленості, створюваної природним світлом, повинна передбачатися можливість ручного управління освітленням без використання засобів автоматики.

6.5.8. Для управління внутрішнім і зовнішнім освітленням можна використовувати апарати управління, встановлені в розподільних пристроях підстанцій, розподільчих пунктах харчування, вступних розподільних пристроях, групових щитках.

6.5.9. При централізованому управлінні внутрішнім і зовнішнім освітленням повинен передбачатися контроль положення комутаційних апаратів (включено, відключено), які встановлюються в колі живлення освітлення.

У каскадних схемах централізованого керування зовнішнім освітленням рекомендується передбачати контроль увімкненого (вимкненого) стану комутаційних апаратів, які встановлюються в колі живлення освітлення.

У каскадних контрольованих схемах централізованого керування зовнішнім освітленням (пп. 6.1.8, 6.5.29) допускається не більше двох неконтрольованих пунктів харчування.

Управління внутрішнім освітленням

6.5.10. При харчуванні освітлення будівель від підстанцій і мереж, розташованих поза цими будівель, на кожному ввідному пристрої в будинок повинен установлюватися апарат управління.

6.5.11. При харчуванні від однієї лінії чотирьох і більше групових щитків з числом груп 6 і більше на вводі в кожний щиток рекомендується встановлювати апарат управління.

6.5.12. У приміщеннях, які мають зони з різними умовами природного освітлення та різними режимами роботи, повинно передбачатися окреме керування освітленням зон.

6.5.13. Вимикачі світильників, встановлюваних в приміщеннях з несприятливими умовами середовища, рекомендується виносити в суміжні приміщення з кращими умовами середовища.

Вимикачі світильників душових і роздягалень при них, гарячих цехів їдалень повинні встановлюватися поза цими приміщеннями.

6.5.14. У протяжних приміщеннях з кількома входами, відвідуваних обслуговуючим персоналом (наприклад кабельні, теплофікаційні, водопровідні тунелі), рекомендується передбачати керування освітленням від кожного входу або частини входів.

6.5.15. У приміщеннях з чотирма і більше світильниками робочого освітлення, не мають освітлення безпеки і евакуаційного освітлення, світильники рекомендується розподіляти не менше ніж на дві самостійно керовані групи.

6.5.16. Управління освітленням безпеки і евакуаційним освітленням можна виробляти: безпосередньо з приміщення; з групових щитків; з розподільних пунктів; з ввідних розподільних пристроїв; з розподільних пристроїв підстанцій; централізовано з пунктів керування освітленням з використанням системи централізованого управління, при цьому апарати управління повинні бути доступні тільки обслуговуючому персоналу.

6.5.17. Управління установками штучного ультрафіолетового опромінення тривалої дії має передбачатися незалежним від керування загальним освітленням приміщень.

6.5.18. Світильники місцевого освітлення повинні управлятися індивідуальними вимикачами, які є конструктивною частиною світильника або розташовуються в стаціонарній частині електропроводки. При напрузі до 50 В для управління світильниками допускається використовувати штепсельні розетки.

Управління зовнішнім освітленням

6.5.19. Система управління зовнішнім освітленням повинна забезпечувати його відключення протягом не більше 3 хв.

Управління зовнішнім освітленням рекомендується здійснювати з обмеженого числа місць.

6.5.20. Для невеликих промислових підприємств і населених пунктів допускається передбачати керування зовнішнім освітленням комутаційними апаратами, встановленими на лініях живлення освітлення, за умови доступу обслуговуючого персоналу до цих апаратів.

6.5.21. Централізоване управління зовнішнім освітленням міст і населених пунктів рекомендується виконувати:

- телемеханічним - при кількості жителів понад 50 тис .;

- телемеханічним або дистанційним - за кількості мешканців від 20 до 50 тис .;

- дистанційним - за кількості мешканців до 20 тис.

6.5.22. При централізованому управлінні зовнішнім освітленням промислових підприємств повинна забезпечуватися можливість місцевого керування освітленням.

6.5.23. Управління освітленням відкритих технологічних установок, відкритих складів та інших відкритих об'єктів при виробничих будівлях, освітлення яких живиться від мереж внутрішнього освітлення, рекомендується проводити з цих будівель або централізовано.

6.5.24. Управління зовнішнім освітленням міста має здійснюватися від одного центрального диспетчерського пункту. У найбільших містах, території яких роз'єднані водними, лісовими або природними перешкодами рельєфу місцевості, можуть передбачатися районні диспетчерські пункти.

Між центральним і районним диспетчерськими пунктами необхідна прямий телефонний зв'язок.

6.5.25. Для зниження освітлення вулиць і площ міст в нічний час необхідно передбачити можливість відключення частини світильників. При цьому не допускається відключення двох суміжних світильників.

6.5.26. Для пішохідних і транспортних тунелів потрібно передбачати роздільне керування світильниками денного, вечірнього і нічного режимів роботи тунелів. Для пішохідних тунелів, крім того, необхідно забезпечити можливість місцевого управління.

6.5.27. Управління освітленням територій шкіл-інтернатів, готелів, лікарень, госпіталів, санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, парків, садів, стадіонів і виставок і т.п. рекомендується здійснювати від системи управління зовнішнім освітленням населеного пункту. При цьому повинна бути забезпечена можливість місцевого управління.

При харчуванні освітлення зазначених об'єктів від мереж внутрішнього освітлення будівель керування зовнішнім освітленням може проводитися з цих будівель.

6.5.28. Управління світловим огородженням висотних споруд (щогли, димові труби тощо) рекомендується передбачати з об'єктів, до яких ці споруди належать.

6.5.29. Централізоване управління мережами зовнішнього освітлення міст, населених пунктів і промислових підприємств повинно здійснюватися шляхом використання комутаційних апаратів, що встановлюються в пунктах живлення зовнішнього освітлення.

Управління комутаційними апаратами в мережах зовнішнього освітлення міст і населених пунктів рекомендується проводити, як правило, шляхом каскадного (послідовного) їх включення.

У повітряно-кабельних мережах допускається включення в один каскад до 10 пунктів харчування, а в кабельних - до 15 пунктів харчування мережі вуличного освітлення.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: