Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Щоб завантажити Главу 7.10 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 7.10 ПУЕ.

Область застосування

7.10.1. Справжня глава Правил поширюється на розташовані всередині будівель (виключення наведені в 7.10.4) виробничі та дослідно-промислові установки електролізу водних розчинів кислот, лугів і солей з отриманням і без отримання металів, установки електролізу розплавлених солей, оксидів та лугів і установки гальванічних покриттів виробів (деталей) чорними і кольоровими металами, в тому числі рідкісними і дорогоцінними.

7.10.2. Електролізні установки і установки гальванічних покриттів і використовується в них електротехнічне та ін. Обладнання або пристрої, крім вимог цієї глави, повинні задовольняти також вимогам розділів 1-6 і гл.7.3-7.5 Правил в тій мірі, в якій вони не змінені цим розділом.

Визначення. склад установок

7.10.3. Установки електролізні і гальванічних покриттів - комплекси, що складаються з однієї або декількох ванн (відповідно електролізних - електролізерів або гальванічних) і з потрібних для здійснення в них робочого процесу випрямних агрегатів (див. 7.10.4), іншого електротехнічного обладнання загального призначення та спеціального, комплектних пристроїв і допоміжних механізмів, магістральних, межванних і інших струмопроводів, кабельних ліній і електропроводок (включаючи проводки допоміжних ланцюгів: систем управління, сі налізації, вимірювання, захисту), а також кранового та вентиляційного обладнання і газоочисних споруд.

7.10.4. Випрямлячі - агрегат, що працює за принципом джерела напруги (АІН), складається з перетворювального трансформатора і напівпровідникових випрямлячів.

Параметричний випрямний агрегат - агрегат, що працює за принципом джерела струму (ПІТ), заснований на використанні резонансних схем і складається з перетворювального трансформатора з роздільними обмотками ВН, трьох реакторів, трьох конденсаторних батарей і напівпровідникових випрямлячів.

Напівпровідниковий випрямляч - комплект напівпровідникових вентилів, змонтованих на рамі або в шафі (на рамах або в шафах) з системою повітряного або водяного охолодження.

Перетворювальна підстанція електролізних установок - комплекс, що складається з розміщених всередині приміщення (або декількох приміщень, або всередині окремої будівлі) випрямних агрегатів (АІН або ПІТ) і потрібних для їх роботи обладнання, пристроїв, систем і ін. (Див. 7.10.3), при цьому поза будівлею можуть бути розташовані (коли це дозволяють умови навколишнього середовища) на відкритому просторі або під навісом у виконанні для зовнішньої установки перетворювальні трансформатори, а при агрегатах ПІТ також і реактори, і конденсаторні батар єї.

Допускається виконання перетворювальних підстанцій, в яких шафи (рами) напівпровідникових випрямлячів монтуються на стінках бака перетворювального трансформатора.

7.10.5. Електролізна ванна або електролізер - спеціальне електротехнологічний обладнання, що складається з системи позитивних і негативних електродів, занурених у наповнений електролітом посудина (або поміщених в осередки мембранного або диафрагменного типу, зібрані в єдиний блок-апарат), призначене для виконання сукупності процесів електрохімічного окислення-відновлення при проходженні через електроліт електричного струму.

Гальванічна ванна конструктивно подібна електролізної ванні з електролітом у вигляді водних розчинів і відрізняється в основному лише складами електролітів і режимами роботи, які визначаються її призначенням - видом виконуваних гальванічних покриттів.

Серія електролізних ванн (електролізерів) - група електрично послідовно з'єднаних електролізних ванн (електролізерів), що приєднується до перетворювальної підстанції (випрямного агрегату).

7.10.6. Зал електролізу * - виробниче приміщення, в якому розміщені поодинокі електролізних ванни (електролізери), їх серія, кілька серій або частина серії.

_____________________

* Терміни «зал електролізу», «станція» в установках електролізу алюмінію не використовуються, в цих установках застосовується термін «корпус електролізу» - виробнича будівля, в якому встановлені серія (частина серії) або серії електролізерів.

Корпус, станція або цех електролізу - виробнича будівля, в якому розміщені зал або зали електролізу й приміщення з обладнанням, необхідним для здійснення технологічного процесу і виконання вимог техніки безпеки та охорони праці.

7.10.7. Гальванічний цех (дільниця, відділення) - приміщення або частину приміщення з установками гальванічних покриттів і електротехнічним та іншим обладнанням, необхідним для виконання електротехнологічного процесу з урахуванням вимог техніки безпеки та охорони праці.

Загальні вимоги

7.10.8. Схема харчування (групова або індивідуальна) електролізних установок і установок гальванічних покриттів, а також види, типи, параметри і кількість випрямних агрегатів і їх виконання, матеріал і перетин сполучних струмопроводів і ошиновки самих ванн повинні вибиратися, як правило, на підставі техніко-економічного аналізу з урахуванням забезпечення необхідної надійності електропостачання.

7.10.9. Для підприємств, що мають електролізні установки із преосвітніми підстанціями великої встановленої потужності випрямних агрегатів, рекомендується приймати схеми роздільного електропостачання технологічного навантаження електролізного виробництва з електричними навантаженнями силового обладнання та електричного освітлення всіх основних і допоміжних споруд підприємства через окремі знижувальні трансформатори, що приєднуються лініями передачі до розподільних пристроїв розташованих поблизу генеруючих джерел або до електричних мереж живильної енергосистеми на напругу 110-500 кВ за схемою «глибокого введення», з мінімальним числом ступенів трансформації і комутації (клас напруги визначається на підставі техніко-економічних розрахунків в залежності від потужності споживання підприємством електроенергії).

Випрямні агрегати електролізних установок для отримання водню, призначеного для охолодження турбогенераторів, приєднуються до РУ 0, 4 кВ власних потреб електростанції.

7.10.10. Система внутрішньомайданчикового електропостачання технологічних і інших електричних навантажень електролізних установок і установок гальванічних покриттів повинна виконуватися з урахуванням умов забезпечення в розподільній мережі підприємства і на межі розділу балансової належності електричних мереж, допустимих по ГОСТ 13109 показників якості електроенергії (ПКЕ).

З метою обмеження змісту в мережі живлення загального призначення вищих гармонійних складових напруги на перетворювальних підстанціях електролізних установок і установок гальванічних покриттів рекомендується застосовувати випрямні агрегати з великим числом фаз випрямлення, з еквівалентним багатофазним режимом випрямлення на кожному з агрегатів (групи агрегатів) і інші технічні рішення по компенсації гармонійних складових. Конкретні рішення по компенсації гармонійних складових в розподільній мережі підприємства приймаються на підставі відповідних техніко-економічних розрахунків.

7.10.11. В електролізних установках до електроприймачів I категорії за ступенем надійності електропостачання слід відносити серії електролізних ванн-електролізерів.

Категорії інших електроприймачів електролізних установок і електроприймачів установок гальванічних покриттів слід визначати згідно з галузевими нормами технологічного проектування.

7.10.12. У відношенні небезпеки поразки людей електричним струмом приміщення установок, цехів * (станцій, корпусів, відділень) електролізу і гальванічних покриттів відносяться до приміщень з підвищеною небезпекою.

____________________

* Цех електролізу - сукупність корпусів (будинків) електролізу однієї або декількох серій. До складу цеху електролізу можуть входити також ливарне відділення, допоміжні і побутові приміщення.

7.10.13. Напруга електроприймачів, установлюваних у цехах (станціях, корпусах) електролізу, як правило, має бути не більше 1 кВ змінного і випрямленого струму. При відповідному техніко-економічному обгрунтуванні допускається для живлення серій електролізних ванн застосовувати випрямлячі з більш високим номінальною напругою.

7.10.14. Світильники загального освітлення - «верхнє світло» залів (корпусів) електролізу - можуть отримувати живлення електроенергією від трансформаторів загального призначення з вторинною напругою 0, 4 кВ з глухозаземленою нейтраллю. При цьому на першому поверсі двоповерхових будівель і в одноповерхових будівлях металеві корпуси світильників, пускорегулювальних апаратів, відгалужувальних коробок і т.п. елементів електропроводки повинні бути ізольовані від будівельних конструкцій будівлі.

Металеві корпуси світильників верхнього світла, пускорегулюючі апарати і відгалужувальні коробки, розташовані на позначці вище 3, 5 м від площадки обслуговування електролізерів, не потрібно ізолювати від сталевих конструкцій.

7.10.15. Стаціонарне місцеве освітлення в цехах (корпусах, залах) електролізу, як правило, не потрібно. Виняток - основні виробничі приміщення електролізних установок одержання хлору (див. 7.10.47).

7.10.16. Переносні (ручні) електричні світильники, що застосовуються в залах (корпусах) електролізу і в допоміжних цехах (майстерень), повинні мати напругу не вище 50 В і приєднуватися до електричної мережі через безпечний розділовий трансформатор класу II за # M12291 1200012426ГОСТ 30030 # S.

7.10.17. Електроінструменти (електросвердла, електробури, електропилососи і ін.), Які використовуються в залах (корпусах) електролізу, повинні мати подвійну ізоляцію і їх слід приєднувати до мережі живлення через розділовий трансформатор.

7.10.18. Електродвигуни, електронагрівачі і інші електроприймачі змінного струму, корпуса яких мають безпосереднє з'єднання з ізольованим від землі корпусом електролізера, як правило, повинні мати напругу не вище 50 В. Рекомендується застосування спеціальних електродвигунів на напругу 50 В з посиленою ізоляцією у виконанні, що відповідає умовам середовища. *

_____________________

* На електролізних установки для отримання хлору не поширюється вимога про посиленої ізоляції електродвигунів, крім того, в таких установках до загального роздільним трансформатору допускається приєднувати один електродвигун або групу електродвигунів, що відносяться тільки до одного електролізерів.

Електродвигуни на напругу від 50 до 380 В змінного струму допускається застосовувати при дотриманні наступних умов: електродвигуни або група електродвигунів, встановлені не більше ніж на 15 електролізерах, приєднуються до мережі загального призначення (до трансформатора загального призначення з ізольованою нейтраллю) через розділовий трансформатор.

Переносні електронагрівачі потужністю до 120 кВт (встановлюються в електролізер на час розігріву) допускається приєднувати до мережі живлення через один розділовий трансформатор, наявний поза приміщенням з електролізними ваннами, за умови, якщо сумарна протяжність розподільчої мережі вторинної напруги не перевищує 200 м і передбачено блокування, що виключає одночасне включення нагрівачів декількох електролізерів.

7.10.19. Приміщення електролізних установок, в яких в процесі електролізу в герметизированном обладнанні виділяється або перебуває в обігу водень, необхідно обладнати витяжною вентиляцією з природним спонуканням (з дефлекторами або аераційними ліхтарями), що виключає утворення під перекриттям не вентильованих просторів.

Такі приміщення, де за умовами технологічного процесу виключається утворення розраховується згідно НПБ 105-95 надлишкового тиску вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа, мають відповідно до класифікації, наведеної в ГОСТ Р 51330.9, вибухонебезпечну зону класу 2 і тільки у верхній частині приміщення. Вибухонебезпечна зона умовно приймається від позначки 0, 75 загальної висоти приміщення від рівня підлоги, але нижня межа зони не може бути вище підкранової колії.

У цій зоні під стелею приміщення слід розміщувати датчики (як правило, не менше двох на кожні 36 м площі приміщення), що приєднуються до автоматизованої системи контролю концентрації водню в повітрі. Система повинна забезпечувати звукову та світлову сигналізації, а також блокування (або відключення) пускових апаратів електродвигунів і інших електроприймачів підйомно-транспортного устаткування (якщо такі електричні апарати в даному приміщенні є), коли в контрольованій зоні приміщення вміст водню перевищить 1, 0 об. %.

7.10.20. У приміщеннях електролізних установок з вибухонебезпечними зонами для електричного освітлення, як правило, повинні застосовуватися комплектні освітлювальні пристрої з щілинними световодами (коу). Джерела світла в цих пристроях поміщаються в камери, що входять до складу КОУ. Зчленування камер зі световодами має забезпечувати ступінь захисту световодов з боку камер не нижче IP 54. Камери КОУ повинні розміщуватися поза вибухонебезпечного середовища в стіні, що межує з сусіднім невибухонебезпечним приміщенням, або в зовнішній стіні.

Крім КОУ рекомендується використання світильників загального призначення, що встановлюються:

 • за що не відкриваються вікнами з подвійним склінням без фрамуг і кватирок;
 • в спеціальних нішах з подвійним склінням в стіні;
 • в спеціальних ліхтарях з подвійним склінням в стельовому перекритті;
 • в засклених коробах.

Ніші і ліхтарі повинні мати вентиляцію зовнішнім повітрям з природним спонуканням.

Засклені короба повинні продуватися під надлишковим тиском чистим повітрям. У місцях, де можливі поломки стекол в коробі, для скління слід застосовувати небитке скло.

7.10.21. Зали (корпуса) електролізу рекомендується обладнати підйомно-транспортними механізмами для виконання монтажних, технологічних і ремонтних робіт. У приміщеннях електролізних установок, у верхніх зонах яких можуть бути вибухонебезпечні зони (див. 7.10.19), ці механізми (їх електрообладнання) повинні мати виконання, що відповідає вимогам гл.7.3.

У корпусах електролізу з мостовими кранами сходів для спуску кранівника з кабіни крана повинні бути з неелектропровідних матеріалу. Якщо в таких корпусах немає галереї для обслуговування підкранових колій, повинна виконуватися конструкція, що забезпечує безпечний спуск кранівника при зупинці кабіни крана не біля посадочного майданчика (наприклад, при аварії).

7.10.22. Токопроводи (ошиновки) електролізних установок, як правило, повинні виконуватися шинами з алюмінію або алюмінієвого сплаву з підвищеною механічною і втомної міцністю. Шини токопроводов слід захищати корозійностійких, а на ділянках з робочою температурою 45 ° С і вище - теплостійкими лаками (виняток - шини в корпусах електролізу алюмінію).

Контактні з'єднання шин струмопроводів необхідно виконувати зварюванням, за винятком межванних, а також шунтуючих токопроводов (ошиновки) і приєднання шин до випрямлячів, комутаційних і інших апаратів, до кришок або торцевих плит електролізерів.

Для прокладки по електролізерів в зонах високої температури повинні використовуватися дроти або кабелі з ізоляції і оболонкою.

Для шунтування виведеного з працюючої серії електролізера (електролізної ванни) слід передбачати стаціонарне або пересувне шунтуючі пристрій (роз'єднувач, вимикач, короткозамикач, жідкометалліческім комутуюче шунтуючі пристрій). Пересувне шунтуючі пристрій повинен бути ізольованим від землі.

Зниження впливу магнітних полів на роботу пристроїв і приладів, що розміщуються в залі (корпусі і ін. Виробничих приміщеннях) електролізу, а також на роботу самих електролізерів, має забезпечуватися дотриманням галузевих норм відповідного виробництва.

7.10.23. Електрична ізоляція серій електролізних ванн, будівельних конструкцій будівлі, комунікацій (струмопроводів, трубопроводів, повітроводів та ін.) Повинна виключати можливість внесення в зал (корпус) електролізу потенціалу землі і винос із залу (корпуса) потенціалу (див. Також 7.10.24, 7.10 .29-7.10.30).

Електрична ізоляція від землі серій електролізерів і ванн гальванічних покриттів і струмопроводів до них повинна бути доступна для огляду і контролю її стану.

7.10.24. У залах (корпусах) електролізу (за винятком залів з електролізними установками для одержання водню методом електролізу води) крім елементів, зазначених в 7.10.23, повинні мати електричну ізоляцію від землі:

 • внутренние поверхности стен на высоту до 3 м и колонны на высоту до 3, 5 м от уровня рабочих площадок первого этажа в одноэтажных зданиях или второго этажа в двухэтажных зданиях;
 • металлические и железобетонные конструкции рабочих площадок, расположенные возле электролизеров;
 • перекрытия шинных каналов и полов возле электролизеров;
 • металлические крышки люков;
 • металлические части вентиляционных устройств, расположенные на полу и у стен корпуса;
 • металлические трубопроводы, кронштейны и другие металлические конструкции, расположенные в пределах помещения на высоте до 3, 5 м от уровня пола;
 • подъемно-транспортные механизмы (см. 7.10.21).

7.10.25. Металлические и железобетонные конструкции рабочих площадок возле электролизеров должны накрываться (за исключением конструкций у электролизеров установок электролиза магния и алюминия) решетками из дерева, пропитанного огнестойким составом, не влияющим отрицательно на его диэлектрические свойства, или из другого диэлектрического материала.

7.10.26. Вводы шин токопроводов в корпус (здание) электролиза должны ограждаться металлическими сетками или конструкцией из электроизоляционных материалов на металлическом каркасе на высоту не менее 3, 5 м от уровня пола. Сетки или металлические конструкции каркаса должны быть изолированы от токопровода.

7.10.27. Токопроводы электролизных установок, за исключением межванных, шунтирующих токопроводов и токоподводов (спусков) к торцевым ваннам, должны иметь ограждение в следующих случаях:

при расположении горизонтальных участков токопроводов над проходами на высоте менее 2, 5 м над уровнем пола или нахождении их в зоне движения кранов и цехового транспорта*;

_____________________

* На установки электролиза алюминия не распространяется.

при расстоянии менее 2, 5 м между токопроводами, расположенными на высоте ниже 2, 5 м над уровнем пола, и заземленными трубопроводами или заземленным оборудованием*;

_____________________

* На установки электролиза алюминия не распространяется.

при расположении токопроводов вблизи посадочных площадок мостовых кранов, если расстояние от них до этих площадок составляет менее 2, 5 м.

7.10.28. * В залах электролиза (за исключением залов с электролизными установками для получения водорода методом электролиза воды) не разрешается устройство магистрали заземления трехфазных приемников переменного тока производственных механизмов. Для таких электроприемников открытые проводящие части следует присоединять к -проводнику. В качестве дополнительной меры возможно использование устройства защитного отключения.

_____________________

* На установки электролиза алюминия не распространяется.

Открытые проводящие части электроприемников переменного тока при расстоянии от них до токоведущих частей электролизеров менее 2, 5 м должны иметь съемную изолирующую оболочку.

7.10.29. Трубопроводы в корпусах электролиза алюминия, в цехах и в залах электролиза (за исключением залов с электролизными установками для получения водорода методом электролиза воды) рекомендуется выполнять из неэлектропроводных материалов.

При использовании металлических трубопроводов (в том числе гуммированных), защитных труб и коробов должны применяться электроизолирующие вставки, подвески и изоляторы.

Должны предусматриваться меры по снижению токов утечки - отводу тока из растворов, которые поступают в электролизеры или отводятся от них по изолированным или выполненным из неэлектропроводных материалов (фиолита, винипласта, стеклопластика и др.) трубопроводам. Рекомендуется использование устройств разрыва струи или принятие других эффективных мер.

7.10.30. Бронированные кабели, металлические трубопроводы, защитные трубы, а также короба коммуникаций технологических, паро-, водоснабжения, вентиляции и др. в залах (корпусах) электролиза должны быть размещены, как правило, на высоте не менее 3, 5 м от уровня рабочих площадок (не менее 3, 0 м - для залов электролиза водных растворов), изолированы от земли или ограждены, иметь электроизолирующие вставки на входе и выходе из зала (корпуса), а также в местах отводов к электролизерам и подсоединения к ним.

При расположении в залах (корпусах) электролиза перечисленных коммуникаций ниже указанной высоты они, кроме того, должны иметь две ступени электрической изоляции от строительных конструкций, а также электроизоляционные вставки по длине зала (корпуса), размещаемые согласно требованиям отраслевых норм.

Трос, на котором в зале (корпусе) электролиза крепятся провода или кабели, должен быть электроизолирован от строительных конструкций.

7.10.31. Кабельные линии электролизных установок должны прокладываться по трассам, на которых маловероятны аварийные ситуации (например, невозможно попадание расплавленного электролита при аварийном уходе электролита из электролизера).

7.10.32. Электротехническое оборудование, устанавливаемое на фундаментах, рамах и других конструкциях, не должно иметь скрытых от наблюдения разъемных электрических соединений. Разъемные электрические соединения должны быть легко доступны для обслуживания и ремонта.

7.10.33. Электрические распределительные устройства напряжением до 1 кВ для силовой и осветительной сетей должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от неогражденных токопроводов или частей электролизеров, находящихся под напряжением выпрямленного тока.

7.10.34. Щит центральный и (или) КИПиА (если их необходимость обоснована) должны быть оборудованы соответствующими средствами для регулирования и управления технологическими процессами электролиза и контроля за работой оборудования, включая преобразователи, а также системой сигнализации, извещающей о пуске, остановке и нарушениях режима работы оборудования или о повреждении изоляции в контролируемых электрических цепях.

7.10.35. Для включения в работу оборудования, находящегося вне зоны видимости, должна предусматриваться пусковая сигнализация. Рекомендуется также применение в обоснованных случаях оптических устройств (зеркал, телескопических труб и др.) и устройств промышленного телевидения.

7.10.36. В электролизных установках, в которых при аварийных ситуациях требуется немедленное отключение питания электроэнергией электролизеров, в зале электролиза и в помещении центрального щита управления и (или) щита КИПиА должны быть установлены кнопочные выключатели для аварийного отключения выпрямителей. Должна быть исключена возможность использования этих аппаратов для последующего включения выпрямителей в работу.

7.10.37. Электролизные установки, на электролизерах которых возможно появление повышенного напряжения (например, за счет «анодного эффекта»), должны быть оборудованы сигнализацией для оповещения об этом персонала.

7.10.38. В помещениях электролизного производства, в том числе на преобразовательной подстанции, должна предусматриваться громкоговорящая и (или) телефонная связь, в соответствии с принятой системой обслуживания на предприятии (опытно-промышленной установке).

7.10.39. Для контроля за режимом работы серии ванн в помещениях корпусов, станций (цехов) электролиза или на преобразовательной подстанции должны предусматриваться:

 • амперметр на каждую серию;
 • вольтметр на каждую серию и каждый корпус, если они питаются от сборных шин;
 • вольтметр на каждую ванну (или вольтметр с многопозиционным переключателем на группу ванн) в тех случаях, когда по рабочему напряжению на ваннах ведется технологический процесс;
 • устройства (приборы) контроля изоляции каждой системы шин выпрямленного тока или группы электролизеров, получающих питание или от контролируемой сети выпрямленного тока, или от сети переменного тока через индивидуальные или групповые разделительные трансформаторы;
 • счетчики вольт-часов или ампер-часов (в зависимости от технологических требований) на серию или группу ванн;
 • счетчик расхода электрической энергии, установленный на первичной стороне преобразовательного трансформатора выпрямительного агрегата.

Установки электролиза воды и водных растворов

7.10.40. Средняя точка серии электролизеров не должна иметь глухого заземления. Допускается использование нейтрали серии для устройств контроля изоляции, не создающих в нормальном режиме глухой связи нейтрали с землей.

7.10.41. * Между токоведущими частями в проходах между рядами электролизеров (не отгороженных один от другого) расстояние должно быть не менее 1, 2 м при максимально возможном напряжении между ними до 65 В и не менее 1, 5 м - при напряжении свыше 65 В. Проходы между продольным рядом ванн и стеной, между торцевыми ваннами и стеной должны быть шириной не менее 2, 5 м. Допускается местное сужение до 1, 5 м проходов между ваннами и колоннами здания и стойками эстакад, несущих токопроводы или материалопроводы, при условии обязательного покрытия колонн и стоек в проходе на высоту не менее 2, 5 м от пола электроизоляционным листовым материалом, например пластиковыми листами на сварке.

____________________

* Если требования, приведенные в 7.10.41, на реконструируемых установках выполнить невозможно, то заземленные коммуникации и оборудование следует покрыть изоляционными материалами или изолирующими кожухами из винипласта, стеклопластика и т.п.

От токопроводов электролизеров и других токоведущих частей до заземленного технологического оборудования и арматуры светильников расстояние должно быть не менее 2, 5 м.

Электролизные установки получения водорода (водородные станции)

7.10.42. Электролизеры водородных станций должны быть оборудованы следующей электрической защитой:

 • от однополюсных замыканий на землю, кроме электролизеров, у которых крайний электрод или корпус крайней ячейки по конструкции заземлен, например, через газоотделитель;
 • от межполюсных коротких замыканий;
 • от обратных токов при применении двигателей-генераторов (на реконструируемых установках).

7.10.43. Электролизеры водородных станций, работающие под напряжением свыше 250 В по отношению к земле, должны иметь по периметру сетчатое ограждение.

7.10.44. Вокруг электролизера водородных станций должны быть уложены диэлектрические коврики (дорожки).

7.10.45. На водородных станциях расстояния между электролизерами, а также между электролизерами и стенами помещения должны соответствовать указанным в 7.10.41.

Между оборудованием должны предусматриваться следующие проходы:

 • основные - шириной не менее 1, 5 м по фронту обслуживания машин (компрессоров, насосов и т.п.) и аппаратов, имеющих арматуру и контрольно-измерительные приборы; для малогабаритного оборудования (с шириной и высотой до 0, 8 м) допускается уменьшать ширину прохода до 1 м;
 • для возможности обслуживания со всех сторон (если в этом есть необходимость) между оборудованием, а также между оборудованием и стенами помещений - шириной не менее 1 м;
 • для осмотра и периодической проверки и регулировки оборудования и приборов - шириной не менее 0, 8 м.

Нормируемая минимальная ширина проходов должна обеспечиваться между наиболее выступающими (на высоте менее 2 м) частями оборудования с учетом фундаментов, изоляции, ограждения и т.п.

Электролизные установки получения хлора

7.10.46. В установках электролиза поваренной соли ртутным, мембранными и диафрагменными методами, а также при электролизе соляной кислоты должны обеспечиваться:

 • возможность аварийного ручного отключения питания электроэнергией электролизеров в соответствии с 7.10.36, а также из помещения пульта управления и машинистом хлорных компрессоров при их остановке;
 • автоматическое отключение электродвигателей хлорных и водородных компрессоров при всех методах электролиза, кроме электродвигателей хлорных компрессоров при ртутном методе электролиза, при внезапном отключении выпрямленного тока, питающего электролизеры (с выдержкой 2-3 с после отключения тока);
 • автоматическое отключение (с выдержкой до 3 мин) электродвигателей хлорных компрессоров при ртутном методе электролиза с одновременным включением системы аварийного поглощения хлора;
 • автоматическое отключение системой блокирования с выдержкой 3-5 с выпрямителей, питающих электролизеры, для всех методов электролиза при внезапной остановке всех электродвигателей хлорных компрессоров, если в течение указанного периода не произойдет самозапуск, а также при остановке группы электродвигателей ртутных насосов (число электродвигателей в группе определяется в каждом конкретном случае) с одновременным включением системы аварийного поглощения хлора из системы и одновременной подачей сигнала в зал электролиза, помещение ко мпрессоров и щита КИПиА; .
 • автоматическое отключение выпрямителя электролизной установки при повышении давления газа хлора во всасывающем коллекторе компрессора сверх установленного предела;
 • сигнализация в зал электролиза, в помещение щита КИПиА и на преобразовательную подстанцию при внезапном отключении одного из нескольких работающих хлорных компрессоров;
 • сигнализация в зал электролиза и помещение щита КИПиА при остановке электродвигателей ртутного насоса или прекращении циркуляции ртути в электролизерах с ртутным катодом.

7.10.47. В основных производственных помещениях, кроме сети общего освещения, должна предусматриваться стационарная сеть местного освещения напряжением до 50 В, питаемая от сети общего освещения через разделительный трансформатор.

Установки электролиза магния

7.10.48. Электрическую изоляцию, кроме указанной в 7.10.23-7.10.24, должны иметь следующие элементы:

 • оболочки электролизеров и трубопроводов катодного и анодного отсосов - от земли и строительных конструкций;
 • полы корпуса, полы и колонны подвала, а также рабочие площадки, другие железобетонные или металлические строительные конструкции - от земли;
 • части трубопроводов сжатого воздуха и вакуума - от земли, один от другого и от электролизеров;
 • кабели и аппаратура - от каркаса, на котором установлены трансформаторы;
 • рабочие площадки у электролизеров (помимо упомянутой выше электрической изоляции от земли) должны быть покрыты диэлектрическим листовым материалом.

7.10.49. Расположение электролизеров в установках, сооружаемых вновь, как правило, должно приниматься центральное с двумя проездами со стороны продольных стен.

7.10.50. Проезды в залах электролиза должны быть шириной:

 • при наличии двух проездов со стороны продольных стен - не менее 4, 5 м;
 • при наличии одного проезда между продольными рядами электролизеров - не менее 5, 5 м.

В обоих случаях должен обеспечиваться свободный проход шириной не менее 1 м между транспортным средством и стеной корпуса или установленным оборудованием.

7.10.51. Проход между продольным рядом электролизеров и стеной при наличии одного проезда должен быть шириной не менее 2 м.

7.10.52. Между токопроводами двух рядов электролизеров расстояние должно быть не менее 4 м.

Установки электролиза алюминия

7.10.53. Электрическую изоляцию от земли, дополнительно к указанным в 7.10.23-7.10.24, должны иметь следующие конструкции:

 • фундаменты электролизеров и подземные каналы;
 • опорные колонны электролизеров и междуэтажного перекрытия.

7.10.54. Металлические перекрытия поперечных каналов токопроводов в корпусах электролиза должны иметь электрическую изоляцию, а на участках между смежными электролизерами эти перекрытия должны иметь электроизолирующие вставки.

Металлические перекрытия продольных проемов и каналов токопроводов должны иметь электрическую изоляцию от этих проемов и каналов, а на участках между смежными электролизерами должны иметь электроизолирующие вставки.

7.10.55. Металлические перекрытия проемов и каналов токопроводов у электролизеров должны иметь потенциал катода электролизера.

7.10.56. Напольные вентиляционные решетки в корпусах электролиза и электролитического рафинирования алюминия следует укладывать на электроизоляционные основания.

7.10.57. Металлические переплеты в окнах и аэрационных шахтах допускается устанавливать на высоте не менее 3 м от уровня пола в одноэтажных и второго этажа в двухэтажных корпусах.

7.10.58. Торцы первого этажа в двухэтажных корпусах электролиза и электролитического рафинирования алюминия должны быть ограждены металлической сеткой, электрически изолированной от строительных конструкций, или перегородкой из неэлектропроводных материалов на высоту не менее 1, 7 м от уровня земли. В ограждении должны быть ворота или двери, запираемые замком.

7.10.59. Корпуса электролиза должны иметь вдоль наружных стен аэрационные проемы, закрытые на высоту не менее 1, 7 м от уровня земли надежно заземленными металлическими сетками, которые не должны затруднять вентиляцию корпуса.

7.10.60. Лестницы на второй этаж и площадки второго этажа, а также перильные ограждения второго этажа в двухэтажных корпусах электролиза должны выполняться из неэлектропроводных материалов. Допускается изготовление перил и лестниц из металла с покрытием пластиком или другими электроизоляционным материалами.

7.10.61. Между выступающими частями электролизеров при их продольном расположении расстояние должно быть не менее 0, 7 м. Это расстояние между торцами электролизеров может быть уменьшено до пределов, допускаемых конструкцией электролизеров, если нахождение людей в указанной зоне исключено.

7.10.62. Между стенками продольных каналов токопроводов (проемов) в центральном проходе корпуса расстояние должно быть не менее 3, 5 м.

7.10.63. Металлические трубопроводы сжатого воздуха и вакуума, а также магистральные металлические газоходы системы верхнего газоотсоса для электролизеров с боковым токоподводом и обожженными анодами, проложенные вдоль корпуса, должны иметь электроизоляционные вставки через каждые 40 м.

Магистральные металлические газоходы от электролизеров с верхним анодным токоподводом должны иметь перед входом в подземный канал две последовательно установленные электроизоляционные вставки.

7.10.64. Газоотсосные патрубки электролизеров должны иметь электрическую изоляцию от магистральных газоотсосных трубопроводов.

7.10.65. Газоотсосные патрубки электролизеров с подземной системой газоотсоса должны иметь электрическую изоляцию от строительных конструкций.

7.10.66. У электролизеров с боковым токоподводом и с самообжигающимся анодом должны иметь электрическую изоляцию:

 • катодный кожух - от фундамента или от опорных строительных конструкций;
 • металлоконструкции электролизеров - от анода и от катодного кожуха;
 • шторные укрытия - от катодного кожуха;
 • анодные пакеты шин - от металлоконструкций;
 • крюки для временной подвески анода - от металлоконструкций или же должен быть узел электрической изоляции непосредственно на переносных тягах для временной подвески анода при перетяжке анодной рамы.

7.10.67. У электролизеров с обожженными анодами должны быть электроизолированы:

 • катодный кожух - от фундамента или опорных строительных конструкций;
 • металлоконструкции анодной части - от катодного кожуха;
 • металлоконструкции, установленные на специальных опорах, - от этих опор, опоры - от земли (опоры должны быть электрически соединены с катодным кожухом);
 • домкраты механизма подъема анодов и анодного токоподвода - от анодной рамы;
 • укрытия - от катодного кожуха.

7.10.68. У электролизеров с верхним токоподводом и с самообжигающимся анодом должны иметь электрическую изоляцию:

 • катодный кожух - от фундамента или опорных строительных конструкций;
 • домкраты основного механизма подъема - от специальных опор (при их установке на специальные опоры), специальные опоры - от земли (опоры должны быть электрически соединены с катодным кожухом);
 • домкраты вспомогательного механизма подъема анода - от анодного кожуха.

7.10.69. Система электроизоляции в корпусах электролиза должна исключать наличие потенциала «земля» в ремонтных зонах напольных рельсовых машин и местах загрузки их сырьем до уровня подкрановых балок*.

___________________

* ПБ 11-149-97 (п.2.5.42).

7.10.70. Рейки для підлогових рейкових машин повинні мати електроізоляційні вставки на ділянках між електролізерами. Ділянки повинні мати потенціал катода відповідного електролізера, а на ділянках ремонтних зон - потенціал крайнього в ряду електролізера.

У підлогової рейкової машини повинні бути електроізольовані:

 • ходові колеса - від металоконструкцій;
 • привід ходових коліс - від металоконструкцій;
 • механізм продавлювання кірки електроліту - від металоконструкцій;
 • сполучна пристрій Аерожолоби або монжусних труб - від металоконструкцій машини і дотичних з ними елементів корпусу електролізера;
 • аерожолобами і монжусние труби - від металоконструкцій;
 • трубопроводи - від металоконструкцій в місці переходу їх у виконавчий орган механізму продавлювання кірки електроліту;
 • пристрій для підключення машини - від металоконструкцій корпусу, число ступенів ізоляції повинно бути не менше трьох;
 • висувною конвеєр для завантаження машини анодної масою - від металоконструкцій корпусу, число ступенів ізоляції повинно бути не менше трьох.

7.10.71. Підкранові колії в корпусах електролізу алюмінію повинні бути заземлені. Опір заземлюючих пристроїв не повинно перевищувати 4 Ом.

7.10.72. Електробезпека при ремонтах електролізерів повинна забезпечуватися системою аварійної сигналізації, що спрацьовує при потенціалі електролізера по відношенню до землі понад 50 В і при замиканні на землю головних ланцюгів випрямленого струму на інших ділянках серії.

7.10.73. Нейтраль в електроустановках напругою до 1 кВ змінного струму в корпусах електролізу може бути як ізольована, так і глухозаземленою.

Відключення при першому замиканні в електроустановках напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю в корпусах електролізу відповідно до вимог технології неприпустимо. Для таких електроустановок повинен бути передбачений контроль ізоляції з дією на сигнал. Звуковий і світловий сигнали про зниження ізоляції нижче заданого значення повинні передаватися в приміщення з постійним перебуванням обслуговуючого персоналу. Світловий сигнал повинен вказувати магістраль, на якій відбулося зниження ізоляції.

Електродвигуни, розташовані на ізольованій від землі анодної рами електролізера, повинні мати надійне електричне з'єднання болтами їх корпусів з металоконструкцією, на якій вони встановлені. При цьому спеціальний провідник, що з'єднує корпус електродвигуна з металоконструкцією для його установки, не потрібно. Ці двигуни можуть мати нормальну ізоляцію і повинні приєднуватися до трансформатора загального призначення з ізольованою нейтраллю через групові розділові трансформатори з напругою вторинної обмотки до 220 В, в іншому повинні виконуватися вимоги, наведені в 7.10.18.

7.10.74. Електроприймачі мостових кранів і напольно-рейкових машин повинні приєднуватися до трансформатора загального призначення з ізольованою нейтраллю.

7.10.75. Пускова апаратура керування механізмами установок електролізу, по можливості, повинна розташовуватися в спеціальних електротехнічних приміщеннях.

При розміщенні такої апаратури в шафах у електролізерів металеві конструкції шаф повинні мати електричну ізоляцію від статі та інших будівельних елементів, що виключає можливість попадання потенціалу «земля» на корпус шафи.

7.10.76. У двоповерхових корпусах електролізу алюмінію допускається влаштування спеціальних зварювальних магістралей для зварювання випрямленою струмом шляхом відбору електроенергії від працюючих електролізерів. Використання таких магістралей для електричного зварювання заземлених конструкцій не допускається, за винятком електрозварювальних робіт при капітальному ремонті електролізерів.

7.10.77. Зварювальні магістралі для відбору електроенергії від головного струмопроводу випрямленого струму повинні бути секціонованими.

Електронні пристрої та для приєднання зварювальних трансформаторів (подключітельние пункти) повинні бути ізольовані від будівельних конструкцій і приєднуватися до силової мережі з ізольованою нейтраллю через розділовий трансформатор.

7.10.78. Металеві трубопроводи, прокладені вздовж корпусів електролізу на висоті менше 3, 5 м, повинні мати електроізоляційні вставки через кожні 4 електролізера, а розташовані вертикально або поперек електролізних серій - через кожні 3 м.

Установки електролітичного рафінування алюмінію

7.10.79. Між торцями сусідніх в ряду електролізерів відстань повинна бути не менше 1 м, а між виступаючими частинами - не менше 0, 6 м. Якщо між торцями сусідніх в ряду електролізерів не передбачено перебування людей, відстань між торцями може бути скорочено до меж, що допускаються конструкцією електролізерів .

7.10.80. У електролізерів повинні мати електричну ізоляцію:

 • оболонка - від землі, будівельних конструкцій, анодних блюмов і металевих конструкцій електролізера;
 • пакет анодних шин - від домкратів підйомного механізму анода.

Електролізні установки феросплавного виробництва

7.10.81. Збірні баки для електроліту і вентиляційні повітроводи електролізних установок феросплавного виробництва, виконані з металу, повинні бути заземлені.

Електролізні установки нікель-кобальтового виробництва

7.10.82. Електролізних ванни нікель-кобальтового виробництва повинні бути укриті і забезпечені місцевими відсмоктувачами. (Необхідна ступінь укриття визначається при проектуванні). Для завантаження і вивантаження ванни без перерви струму в серії слід передбачати шунтуючі ванну пристрій, установка і зняття якого повинні бути механізовані.

Установки електролізу міді

7.10.83. У залах електролізу рекомендується застосування мідних шин струмопроводів. Щільність струму шин 1 А / мм 2.

Алюмінієві шини застосовуються в обгрунтованих випадках, рекомендована щільність струму шин 0, 7 А / мм 2.

Установки гальванічних покриттів

7.10.84. Корпуси ванн установок гальванічних покриттів в гальванічних цехах (дільницях), що харчуються за блочною схемою (випрямляч-ванна), при номінальній напрузі випрямленого струму вище 110 В повинні бути заземлені, а струмопровідні частини недоступні для дотику. Корпуси встановлених на ваннах електроприймачів змінного струму при їх номінальній напрузі вище 50 В повинні бути заземлені.

7.10.85. Всі ванни в автоматичних лініях гальванічних покриттів повинні встановлюватися на ізоляторах для захисту ванн від потенціалу, що виникає при блукаючих струмів.

Текст документа звірений по:

нормативно-виробниче видання

М .: Видавництво НЦ ЕНАС, 2002

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: