Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Щоб завантажити Главу 4.1 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 4.1 ПУЕ.

Область застосування

4.1.1. Справжня глава Правил поширюється на розподільні пристрої (РУ) і низьковольтні комплектні пристрої (НКУ) до 1 кВ змінного струму і до 1, 5 кВ постійного струму, що встановлюються в приміщеннях і на відкритому повітрі і що виконуються у вигляді щитів розподільних, управління, релейних, пультів, шаф, шинних висновків, збірок.

Додаткові вимоги до РУ спеціального призначення наведені у відповідних розділах разд.7.

Терміни та визначення, що містяться в пп.4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12, дійсні і для цього розділу.

Загальні вимоги

4.1.2. Вибір проводів, шин, апаратів, приладів і конструкцій повинен проводитися як за нормальних умов роботи (відповідність робочій напрузі і току, класу точності і т.п.), так і за умовами роботи при короткому замиканні (термічні і динамічні дії, комутаційназдатність) .

4.1.3. Розподільні пристрої й ПКУ повинні мати чіткі написи, що вказують призначення окремих ланцюгів, панелей, апаратів. Написи повинні виконуватись на лицьовій стороні пристрою, а при обслуговуванні з двох сторін також на задній панелі пристрою (див. Також гл.3.4). Розподільні пристрої, як правило, повинні мати мнемосхему.

4.1.4. Відносяться до ланцюгів різного роду струму і різних напруг частини РУ повинні бути виконані і розміщені так, щоб була забезпечена можливість їх чіткого розпізнавання.

4.1.5. Взаємне розташування фаз і полюсів в межах всього пристрою повинно бути однаковим. Шини повинні мати забарвлення, передбачену в гл.1.1. В РУ повинна бути забезпечена можливість установки переносних захисних заземлень.

4.1.6. Всі металеві частини РУ і ПКУ повинні мати антикорозійне покриття.

4.1.7. Заземлення і захисні заходи безпеки повинні бути виконані відповідно до гл.1.7.

Установка приладів і апаратів

4.1.8. Апарати і прилади слід розташовувати так, щоб виникаючі в них при експлуатації іскри або електричні дуги не могли заподіяти шкоди обслуговуючому персоналу, запалити або пошкодити навколишні предмети, викликати КЗ або замикання на землю.

4.1.9. Апарати рубає типу повинні встановлюватися так, щоб вони не могли замкнути ланцюг мимовільно, під дією сили тяжіння. Їх рухливі струмопровідні частини не ввімкнений, як правило, не повинні бути під напругою.

4.1.10. Рубильники з безпосереднім ручним керуванням (без приводу), призначені для включення і відключення струму навантаження і мають контакти, звернені до оператора, повинні бути захищені негорючими оболонками без отворів і щілин. Зазначені рубильники, призначені лише для зняття напруги, допускається встановлювати відкрито за умови, що вони будуть недоступні для некваліфікованого персоналу.

4.1.11. На приводах комутаційних апаратів повинні бути чітко вказані положення «включено», «відключено».

4.1.12. Повинна бути передбачена можливість зняття напруги з кожного автоматичного вимикача на час його ремонту або демонтажу. Для цієї мети в необхідних місцях повинні бути встановлені рубильники або інші відключають апарати. Відключає апарат перед вимикачем кожної відходить від РУ лінії не потрібно передбачати в електроустановках:

  • з висувними вимикачами;
  • зі стаціонарними вимикачами, в яких під час ремонту або демонтажу даного вимикача допустимо зняття напруги загальним апаратом з групи вимикачів або з усього розподільного пристрою;
  • зі стаціонарними вимикачами, якщо забезпечена можливість безпечного демонтажу вимикачів під напругою за допомогою ізольованого інструмента.

4.1.13. Різьбові (пробкові) запобіжники повинні встановлюватися так, щоб живлять дроти приєднувалися до контактного гвинта, а відходять до електроприймачів - до гвинтової гільзі (див. Гл.3.1).

4.1.14. Встановлення приладів і апаратів на РУ і ПКУ слід проводити в зоні від 400 до 2000 мм від рівня підлоги. Апарати ручного оперативного управління (перемикачі, кнопки) рекомендується розташовувати на висоті не більше 1900 мм і не менше 700 мм від рівня підлоги. Вимірювальні прилади рекомендується встановлювати таким чином, щоб шкала кожного з приладів перебувала на висоті 1000-1800 мм від підлоги.

Шини, дроти, кабелі

4.1.15. Відкриті струмопровідні частини, як правило, повинні мати ізоляційне покриття. Між нерухомо укріпленими струмоведучих частин різної полярності, а також між ними і відкритими провідними частинами повинні бути забезпечені відстані не менше 20 мм по поверхні ізоляції і не менше 12 мм по повітрю. Від неізольованих струмоведучих частин до огорож повинні бути забезпечені відстані не менше 100 мм при сітчастих і 40 мм при суцільних знімних огорожах.

4.1.16. В межах панелей, щитів і шаф, встановлених у сухих приміщеннях, ізольовані проводи з ізоляцією, розрахованою на напругу не нижче 660 В, можуть прокладатися по металевих, захищеним від корозії поверхонь впритул один до іншого. У цих випадках для силових ланцюгів повинні застосовуватися знижують коефіцієнти на струмові навантаження, наведені в гл.2.1.

4.1.17. Захисні (РЕ) провідники і шини можуть бути прокладені без ізоляції. Нульові робочі (N) провідники, шини і суміщені (PEN) провідники прокладаються з ізоляцією.

4.1.18. Електропроводки ланцюгів управління, вимірювання та інші повинні відповідати вимогам гл.3.4. Прокладка кабелів повинна відповідати гл.2.3. Проходи кабелів як знизу, так і зверху, всередину панелей, шаф і т.п. повинні здійснюватися через ущільнюючі пристрої, що запобігають потраплянню всередину пилу, вологи, сторонніх предметів тощо

Конструкції розподільних пристроїв

4.1.19. Конструкції РУ, ПКУ і встановлюється в них апаратура повинні відповідати вимогам діючих стандартів.

4.1.20. Розподільні пристрої й ПКУ повинні бути виконані так, щоб вібрації, що виникають при дії апаратів, а також від струсів, викликаних зовнішніми впливами, не порушували контактних з'єднань і не викликали розрегулювання апаратів і приладів.

4.1.21. Поверхні гігроскопічних ізоляційних плит, на яких безпосередньо монтуються неізольовані струмоведучі частини, повинні бути захищені від проникнення в них вологи (просоченням, забарвленням і т.п.)

У пристроях, що встановлюються в сирих і особливо сирих приміщеннях і відкритих установках, застосування гігроскопічних ізоляційних матеріалів (наприклад, мармуру, азбестоцементу) не допускається.

4.1.22. Конструкції РУ і ПКУ повинні передбачати введення кабелів без порушення ступеня захисту оболонки, місця для прокладки оброблення зовнішніх приєднань, а також найменшу в даній конструкції довжину оброблення кабелів. Повинен бути забезпечений доступ до всіх обслуговує апаратів, приладів, пристроїв та їх затискання. Розподільчий пристрій повинен мати пристрої для підключення нульових робочих (N), заземлюючих (РЕ) і суміщених (PEN) провідників зовнішніх кабелів і проводів. У разі коли зовнішні кабелі по перетину або кількості не можуть бути підключені безпосередньо до затискачів апаратів, конструкція РУ повинна передбачати додаткові затискачі або проміжні шини з пристроями для приєднання зовнішніх кабелів. Розподільні пристрої й ПКУ повинні передбачати введення кабелів як знизу, так і зверху, або тільки знизу або тільки зверху.

Установка розподільних пристроїв в електроприміщеннях

4.1.23. У електроприміщеннях (см.1.1.5.) Проходи обслуговування, що знаходяться з лицьового або з задньої сторони щита, повинні відповідати таким вимогам:

1) ширина проходів у просвіті повинна бути не менше 0, 8 м, висота проходів у просвіті не менше 1, 9 м. Ширина проходу повинна забезпечувати зручне обслуговування установки і переміщення устаткування. В окремих місцях проходи можуть бути обмежені виступаючими будівельними конструкціями, проте ширина проходу в цих місцях повинна бути не менше 0, 6 м;

2) відстані від найбільш виступаючих необгороджених неізольованих струмоведучих частин (наприклад, відключених ножів рубильників) при їх односторонньому розміщенні на висоті менше 2, 2 м до протилежної стіни, огорожі або обладнання, що не має необгороджених неізольованих струмоведучих частин, повинні бути не менше:

  • 1, 0 м - при напрузі нижче 660 В при довжині щита до 7 і 1, 2 м при довжині щита більше 7 м;
  • 1, 5 м - при напрузі 660 В і вище.

Довжиною щита в даному випадку називається довжина проходу між двома рядами суцільного фронту панелей (шаф) або між одним рядом і стіною;

3) відстані між необгородженими неізольованими струмопровідними частинами і знаходяться на висоті менше 2, 2 м при їх двосторонньому розміщенні повинні бути не менше:

  • 1, 5 м - при напрузі нижче 660 В;
  • 2, 0 м - при напрузі 660 В і вище;

4) неізольовані струмоведучі частини, що знаходяться на відстанях, менших наведених в пп.2 і 3, повинні бути огороджені. При цьому ширина проходу з урахуванням огороджень повинна бути не менше обумовленої в п.1;

5) необгороджені неізольовані струмоведучі частини, розміщені над проходами, повинні бути розташовані на висоті не менше 2, 2 м;

6) огорожі, горизонтально розміщуються над проходами, повинні бути розташовані на висоті не менше 1, 9 м;

7) проходи для обслуговування щитів при довжині щита більше 7 м повинні мати два виходи. Виходи з проходу з монтажною боку щита можуть бути виконані як в щитове приміщення, так і в приміщення іншого призначення. При ширині проходу обслуговування понад 3 м і відсутності маслонаповнених апаратів другий вихід необов'язковий. Двері з приміщень РУ повинні відкриватися в бік інших приміщень (за винятком РУ понад 1 кВ змінного струму і вище 1, 5 кВ постійного струму) або назовні і мати замикаються замки, відмикає без ключа з внутрішньої сторони приміщення. Ширина дверей повинна бути не менше 0, 75 м, висота не менше 1, 9 м.

4.1.24. В якості огорожі неізольованих струмоведучих частин можуть служити сітки з розмірами вічок не більше 25х25 мм, а також суцільні або змішані огорожі. Висота огороджень повинна бути не менше 1, 7 м.

Установка розподільних пристроїв в виробничих приміщеннях

4.1.25. Розподільні пристрої, встановлені в приміщеннях, доступних для некваліфікованого персоналу, повинні мати струмопровідні частини, закриті суцільними огорожами, або повинні бути виконані зі ступенем захисту не менше IP2X. У разі застосування РУ з відкритими струмоведучими частинами воно повинно бути огороджене й обладнане місцевим освітленням. При цьому огорожа повинна бути сітчастим, суцільним або змішаним висотою не менше 1, 7 м. Дверцята входу за огорожу повинні замикатися на ключ. Відстань від сітчастої огорожі до неізольованих струмоведучих частин пристрою повинен бути не менше 0, 7 м, а від суцільних - відповідно до 4.1.15. Ширина проходів приймається відповідно до 4.1.23.

4.1.26. Оконцевание проводів і кабелів має бути виконано так, щоб воно знаходилося всередині пристрою.

4.1.27. Знімні огородження повинні бути встановлені таким чином, щоб їх видалення було неможливо без спеціального інструменту. Дверцята повинні замикатися на ключ.

Установка розподільних пристроїв на відкритому повітрі

4.1.28. При установці розподільних пристроїв на відкритому повітрі необхідно дотримуватися таких вимог:

1) пристрій має бути розташоване на спланованій площадці на висоті не менше 0, 2 м від рівня планування і повинно мати конструкцію, відповідну умовам навколишнього середовища. У районах, де спостерігаються снігові замети заввишки 1 м і більше, шафи слід встановлювати на підвищених фундаментах;

2) повинен бути передбачений місцевий підігрів для забезпечення нормальної роботи апаратів, реле, вимірювальних приладів і приладів обліку відповідно до вимог державних стандартів та інших нормативних документів. У шафах повинно бути передбачено місцеве освітлення.

Текст документа звірений по:

офіційне видання

Правила улаштування електроустановок.

Розділ 4. Розподільні пристрої і

підстанції. Глави 4.1, 4.2. - 7-е вид. -

М .: Видавництво НЦ ЕНАС, 2003

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: