Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Щоб завантажити Главу 1.4 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 1.6 ПУЕ.

Область застосування

1.6.1. Справжня глава Правил поширюється на вимірювання електричних величин, що здійснюються за допомогою стаціонарних засобів (що показують, що реєструють, які фіксують і ін.).

Правила не поширюються на лабораторні вимірювання і на вимірювання, які здійснюються за допомогою переносних приладів.

Вимірювання неелектричних величин, а також вимірювання інших електричних величин, що не регламентованих Правилами, необхідні в зв'язку з особливостями технологічного процесу або основного обладнання, виконуються на підставі відповідних нормативних документів.

Загальні вимоги

1.6.2. Засоби вимірювання електричних величин повинні відповідати таким основним вимогам:

1) клас точності вимірювальних приладів повинен бути не гірше 2, 5;

2) класи точності вимірювальних шунтів, додаткових резисторів, трансформаторів і перетворювачів повинні бути не гірше наведених в табл. 1.6.1.

3) межі виміру приладів повинні вибиратися з урахуванням можливих найбільших тривалих відхилень вимірюваних величин від номінальних значень.

1.6.3. Встановлення вимірювальних приладів повинна, як правило, проводитися в пунктах, звідки здійснюється управління.

Таблиця 1.6.1. Класи точності засобів вимірювань

На підстанціях і гідроелектростанціях без постійного чергування оперативного персоналу допускається не встановлювати стаціонарні показують прилади, при цьому повинні бути передбачені місця для приєднання переносних приладів спеціально навченим персоналом.

1.6.4. Вимірювання на лініях електропередачі 330 кВ і вище, а також на генераторах і трансформаторах повинні виконуватись безперервно.

На генераторах і трансформаторах гідроелектростанцій допускається проводити вимірювання періодично за допомогою засобів централізованого контролю.

Допускається проводити вимірювання «за викликом» на загальний для декількох приєднань (за исключе

ням зазначених в першому абзаці) комплект приладів, що показують, а також застосовувати інші засоби централізованого контролю.

1.6.5. При установці реєструючих приладів в оперативному контурі пункту управління допускається не встановлювати показують прилади для безперервного вимірювання тих же величин.

Вимірювання струму

1.6.6. Вимірювання струму повинно проводитися в ланцюгах всіх напруг, де воно необхідне для систематичного контролю технологічного процесу або обладнання.

1.6.7. Вимірювання постійного струму повинно проводитися в ланцюгах:

1) генераторів постійного струму і силових перетворювачів;

2) акумуляторних батарей, зарядних, Підзарядний і розрядних пристроїв;

3) збудження синхронних генераторів, компенсаторів, а також електродвигунів з регульованим збудженням.

Амперметри постійного струму повинні мати двосторонні шкали, якщо можлива зміна напрямку струму.

1.6.8. У ланцюгах змінного трифазного струму слід, як правило, вимірювати струм однієї фази.

Вимірювання струму кожної фази повинно проводитися:

1) для синхронних турбогенераторів потужністю 12 МВт і більше;

2) для ліній електропередачі з пофазним управлінням, ліній з поздовжньою компенсацією і ліній, для яких передбачається можливість тривалої роботи в неповнофазному режимі; в обґрунтованих випадках може бути передбачено вимір струму кожної фази ліній електропередачі 330 кВ і вище з трифазним управлінням;

3) для дугових електропечей.

Вимірювання напруги

1.6.9. Вимірювання напруги, як правило, повинно проводитися:

1) на секціях збірних шин постійного і змінного струму, які можуть працювати окремо.

Допускається установка одного приладу з перемиканням на кілька точок вимірювання.

На підстанціях допускається вимірювати напругу тільки на стороні нижчої напруги, якщо установка трансформаторів напруги на стороні вищої напруги не потрібно для інших цілей;

2) в ланцюгах генераторів постійного і змінного струму, синхронних компенсаторів, а також в окремих випадках в ланцюгах агрегатів спеціального призначення.

При автоматизованому пуску генераторів або інших агрегатів установка на них приладів для безперервного вимірювання напруги не обов'язкова;

3) в ланцюгах збудження синхронних машин потужністю 1 МВт і більше. У ланцюгах збудження гідрогенераторів вимір не обов'язково;

4) в ланцюгах силових перетворювачів, акумуляторних батарей, зарядних і Підзарядний пристроїв;

5) в ланцюгах дугогасних реакторів.

1.6.10. У трифазних мережах проводиться вимірювання, як правило, одного міжфазного напруги. У мережах напругою вище 1 кВ з ефективно заземленою нейтраллю допускається вимір трьох міжфазних напруг для контролю справності ланцюгів напругою одним приладом (з перемиканням).

1.6.11. Повинна проводитися реєстрація значень одного міжфазного напруги збірних шин 110 кВ і вище (або відхилення напруги від заданого значення) електростанцій і підстанцій, по напрузі на яких ведеться режим енергосистеми.

контроль ізоляції

1.6.12. У мережах змінного струму вище 1 кВ з ізольованою або заземленою через дугогасящий реактор нейтраллю, в мережах змінного струму до 1 кВ з ізольованою нейтраллю і в мережах постійного струму з ізольованими полюсами або з ізольованою середньою точкою, як правило, повинен виконуватися автоматичний контроль ізоляції, діючий на сигнал при зниженні опору ізоляції однієї з фаз (або полюса) нижче заданого значення, з подальшим контролем асиметрії напруги за допомогою приладу, що показує (з перемиканням).

Допускається здійснювати контроль ізоляції шляхом періодичних вимірювань напруг з метою візуального контролю асиметрії напруги.

Вимірювання потужності

1.6.13. Вимірювання потужності повинно проводитися в ланцюгах:

1) генераторів - активної і реактивної потужності.

При установці на генераторах потужністю 100 МВт і більше щитових приладів, що показують їх клас точності повинен бути не гірше 1, 0.

На електростанціях потужністю 200 МВт і більше повинна також вимірюватися сумарна активна потужність.

Рекомендується вимірювати сумарну активну потужність електростанцій потужністю менше 200 МВт при необхідності автоматичної передачі цього параметра на вищестоящий рівень оперативного управління;

2) конденсаторних батарей потужністю 25 Мвар і більш і синхронних компенсаторів - реактивної потужності;

3) трансформаторів і ліній, що живлять СН напругою 6 кВ і вище теплових електростанцій, - активної потужності;

4) підвищують двообмоткових трансформаторів електростанцій - активної і реактивної потужності. У ланцюгах підвищують триобмоткових трансформаторів (або автотрансформаторів з використанням обмотки нижчої напруги) вимір активної і реактивної потужності повинно проводитися з боку середнього і нижчого напруг.

Для трансформатора, що працює в блоці з генератором, вимірювання потужності з боку нижчої напруги слід проводити в ланцюзі генератора;

5) понижуючих трансформаторів 220 кВ і вище - активної і реактивної, напругою 110-150 кВ - активної потужності.

У ланцюгах понижуючих двообмоткових трансформаторів вимірювання потужності повинно проводитися з боку нижчої напруги, а в ланцюгах понижуючих триобмоткових трансформаторів - з боку середнього і нижчого напруг.

На підстанціях 110-220 кВ без вимикачів на стороні вищої напруги вимірювання потужності допускається не виконувати. При цьому повинні передбачатися місця для приєднання контрольних показують або реєструючих приладів;

6) ліній напругою 110 кВ і вище з двостороннім харчуванням, а також обхідних вимикачів - активної і реактивної потужності;

7) на інших елементах підстанцій, де для періодичного контролю режимів мережі необхідні вимірювання перетоків активної і реактивної потужності, повинна передбачатися можливість приєднання контрольних переносних приладів.

1.6.14. При установці щитових приладів, що показують в ланцюгах, в яких напрямок потужності може змінюватися, ці прилади повинні мати двосторонню шкалу.

1.6.15. Повинна проводитися реєстрація:

1) активної потужності турбогенераторів (потужністю 60 МВт і більше);

2) сумарної потужності електростанцій (потужністю 200 МВт і більше).

Вимірювання частоти

1.6.16. Вимірювання частоти повинно проводитися:

1) на кожній секції шин генераторної напруги;

2) на кожному генераторі блокової теплової або атомної електростанцій;

3) на кожній системі (секції) шин вищої напруги електростанції;

4) в вузлах можливого поділу енергосистеми на несинхронно працюючі частини.

1.6.17. Реєстрація частоти або її відхилення від заданого значення має проводитися:

1) на електростанціях потужністю 200 МВт і більше;

2) на електростанціях потужністю 6 МВт і більше, які працюють ізольовано.

1.6.18. Абсолютна похибка реєструють частотомеров на електростанціях, що беруть участь в регулюванні потужності, повинна бути не більше ± 0, 1 Гц.

Вимірювання при синхронізації

1.6.19. Для вимірювань при точній (ручному або напівавтоматичному) синхронізації повинні передбачатися такі прилади: два вольтметра (або подвійний вольтметр); два частотоміра (або подвійний частотомер); синхроноскоп.

Реєстрація електричних величин в аварійних режимах

1.6.20. Для автоматичної реєстрації аварійних процесів в електричній частині енергосистеми повинні передбачатися автоматичні осцилографи.

Розстановку автоматичних осцилографів на об'єктах, а також вибір реєстрованих ними електричних параметрів, як правило, слід проводити відповідно до рекомендацій, наведених в табл. 1.6.2 і 1.6.3.

За погодженням з енергосистемами (районними енергетичними управліннями) можуть передбачатися реєструючі прилади з прискореної записом на підводному човні (для реєстрації електричних параметрів, які не контролюються за допомогою автоматичних осцилографів).

Таблиця 1.6.2. Рекомендації щодо розстановки автоматичних аварійних осцилографів на об'єктах енергосистем

Таблиця 1.6.3. Рекомендації по вибору електричних параметрів, що реєструються автоматичними аварійними осцилографами

1.6.21. На електричних станціях, що належать споживачеві і мають зв'язок з енергосистемою (блок-станціях), автоматичні аварійні осцилографи повинні передбачатися для кожної системи шин 110 кВ і вище, через які здійснюється зв'язок з енергосистемою по лініях електропередачі. Ці осцилографи, як правило, повинні реєструвати напруги (фазні і нульової послідовності) відповідної системи шин, струми (фазні і нульової послідовності) ліній електропередачі, що зв'язують блок-станцію з системою.

1.6.22. Для реєстрації дії пристроїв протиаварійної системної автоматики рекомендується встановлювати додаткові осцилографи. Розстановка додаткових осцилографів і вибір реєстрованих ними параметрів повинні передбачатися в проектах протиаварійного системної автоматики.

1.6.23. Для визначення місць пошкоджень на ПЛ 110 кВ і вище довжиною понад 20 км повинні передбачатися фіксують прилади.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: