Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Щоб завантажити Главу 1.5 ПУЕ 7 в форматі PDF, досить перейти за посиланням: Глава 1.5 ПУЕ.

Область застосування, визначення

1.5.1. Справжня глава Правил містить вимоги до обліку електроенергії в електроустановках. Додаткові вимоги до обліку електроенергії в житлових і громадських будівлях наведені в гл. 7.1.

1.5.2. Розрахунковим урахуванням електроенергії називається облік виробленої, а також відпущеної споживачам електроенергії для грошового розрахунку за неї.

Лічильники, що встановлюються для розрахункового обліку, називаються розрахунковими лічильниками.

1.5.3. Технічним (контрольним) обліком електроенергії називається облік для контролю витрат електроенергії усередині електростанцій, підстанцій, підприємств, в будівлях, квартирах і т. П.

Лічильники, що встановлюються для технічного обліку, називаються лічильниками технічного обліку.

Загальні вимоги

1.5.4. Облік активної електроенергії повинен забезпечувати визначення кількості енергії:

1) виробленої генераторами електростанцій;

2) спожитої на власні та господарські (окремо) потреби електростанцій та підстанцій;

3) відпущеної споживачам по лініях, що відходять від шин електростанції безпосередньо до споживачів;

4) переданої в інші енергосистеми або отриманої від них;

5) відпущеної споживачам з електричної мережі.

Крім того, облік активної електроенергії повинен забезпечувати можливість:

  • визначення надходження електроенергії в електричні мережі різних класів напруг енергосистеми;
  • складання балансів електроенергії для госпрозрахункових підрозділів енергосистеми;
  • контролю за дотриманням споживачами заданих їм режимів споживання і балансу електроенергії.

1.5.5. Облік реактивної електроенергії повинен забезпечувати можливість визначення кількості реактивної електроенергії, отриманої споживачем від електропостачальної організації або переданої їй, тільки в тому випадку, якщо за цими даними проводяться розрахунки або контроль дотримання заданого режиму роботи компенсуючих пристроїв.

Пункти встановлення засобів обліку електроенергії

1.5.6. Лічильники для розрахунку електропостачальної організації з споживачами електроенергії рекомендується встановлювати на межі поділу мережі (за балансовою належністю) електропостачальної організації і споживача.

1.5.7. Розрахункові лічильники активної електроенергії на електростанції повинні встановлюватися:

1) для кожного генератора з таким розрахунком, щоб враховувалася вся вироблена генератором електроенергія;

2) для всіх приєднань шин генераторної напруги, за якими можлива реверсивна робота, - по два лічильника зі стопорами;

3) для міжсистемних ліній електропередачі - два лічильника зі стопорами, що враховують відпущену і отриману електроенергію;

4) для ліній всіх класів напруги, що відходять від шин електростанцій і належать споживачам (див. Також 1.5.10).

Для ліній до 10 кВ, що відходять від шин електростанцій, у всіх випадках повинні бути виконані ланцюга обліку, складання затискачів (див. 1.5.23), а також передбачені місця для установки лічильників;

5) для всіх трансформаторів і ліній, що живлять шини основного напруги (вище 1 кВ) власних потреб (СН).

Лічильники встановлюються на стороні вищої напруги; якщо трансформатори СН електростанції живляться від шин 35 кВ і вище або відгалуженням від блоків на напрузі вище 10 кВ, допускається установка лічильників на стороні нижчої напруги трансформаторів;

6) для ліній господарських потреб (наприклад, харчування механізмів і установок ремонтно-виробничих баз) і сторонніх споживачів, приєднаних до розподільного пристрою СН електростанцій;

7) для кожного обхідного вимикача або для шіносоедінітельного (междусекціонного) вимикача, використовуваного в якості обхідного для приєднань, що мають розрахунковий облік, - два лічильника зі стопорами.

На електростанціях, які обладнані системами централізованого збору та обробки інформації, зазначені системи слід використовувати для централізованого розрахункового і технічного обліку електроенергії. На інших електростанціях рекомендується застосування автоматизованої системи обліку електроенергії.

1.5.8. На електростанціях потужністю до 1 МВт розрахункові лічильники активної електроенергії повинні встановлюватися тільки для генераторів і трансформаторів СН або тільки для трансформаторів СН і ліній, що відходять.

1.5.9. Розрахункові лічильники активної електроенергії на підстанції енергосистеми повинні встановлюватися:

1) для кожної лінії, що відходить електропередачі, що належить споживачам (див. Також 1.5.10);

2) для міжсистемних ліній електропередачі - по два лічильника зі стопорами, що враховують відпущену і отриману електроенергію; при наявності відгалужень від цих ліній в інші енергосистеми - по два лічильника зі стопорами, що враховують отриману і відпущену електроенергію, на вводах в підстанції цих енергосистем;

3) на трансформаторах СН;

4) для ліній господарських потреб або сторонніх споживачів (селище і т. П.), Приєднаних до шин СН.

5) для кожного обхідного вимикача або для шіносоедінітельного (междусекціонного) вимикача, використовуваного в якості обхідного для приєднань, що мають розрахунковий облік, - два лічильника зі стопорами.

Для ліній до 10 кВ у всіх випадках повинні бути виконані ланцюга обліку, складання затискачів (див. 1.5.23), а також передбачені місця для установки лічильників.

1.5.10. Розрахункові лічильники, що передбачаються відповідно до 1.5.7, п. 4 і 1.5.9, п. 1, допускається встановлювати не на живильному, а на приймальному кінці лінії у споживача у випадках, коли трансформатори струму на електростанціях і підстанціях, вибрані по току КЗ або за характеристиками диференціального захисту шин, не забезпечують необхідної точності обліку електроенергії.

1.5.11. Розрахункові лічильники активної електроенергії на підстанції, що належить споживачу, повинні встановлюватися:

1) на вводі (приймальному кінці) лінії електропередачі в підстанцію споживача відповідно до 1.5.10 при відсутності електричного зв'язку з іншого підстанцією енергосистеми або іншого споживача на напрузі;

2) на стороні вищої напруги трансформаторів підстанції споживача при наявності електричного зв'язку з іншого підстанцією енергосистеми або наявності іншого споживача на напрузі.

Допускається установка лічильників на стороні нижчої напруги трансформаторів у випадках, коли трансформатори струму, обрані по току КЗ або за характеристиками диференціального захисту шин, не забезпечують необхідної точності обліку електроенергії, а також коли у наявних вбудованих трансформаторів струму відсутня обмотка класу точності 0, 5.

У разі, коли установка додаткових комплектів трансформаторів струму з боку нижчої напруги силових трансформаторів для включення розрахункових лічильників неможлива (КРУ, КРУН), допускається організація обліку на лініях, що відходять 6-10 кВ.

Для підприємства, розраховується з електропостачальною організацією по максимуму заявленої потужності, слід передбачати установку лічильника з покажчиком максимуму навантаження при наявності одного пункту обліку, при наявності двох або більше пунктів обліку - застосування автоматизованої системи обліку електроенергії;

3) на стороні середнього і нижчого напруг силових трансформаторів, якщо на стороні вищої напруги застосування вимірювальних трансформаторів не потрібно для інших цілей;

4) на трансформаторах СН, якщо електроенергія, відпущена на власні потреби, не враховується іншими лічильниками; при цьому лічильники слід встановлювати з боку нижчої напруги;

5) на кордоні розділу основного споживача і стороннього споживача (субабонентами), якщо від лінії або трансформаторів споживачів харчується ще сторонній споживач, який перебуває на самостійному балансі.

Для споживачів кожної тарифікаційної групи слід встановлювати окремі розрахункові лічильники.

1.5.12. Лічильники реактивної електроенергії повинні встановлюватися:

1) на тих же елементах схеми, на яких встановлені лічильники активної електроенергії для споживачів, які розраховуються за електроенергію з урахуванням дозволеною до використання реактивної потужності;

2) на приєднання джерел реактивної потужності споживачів, якщо за них проводиться розрахунок за електроенергію, видану в мережу енергосистеми, або здійснюється контроль заданого режиму роботи.

Якщо з боку підприємства за згодою енергосистеми здійснюється видача реактивної електроенергії в мережу енергосистеми, необхідно встановлювати два лічильники реактивної електроенергії зі стопорами в тих елементах схеми, де встановлений розрахунковий лічильник активної електроенергії. У всіх інших випадках повинен встановлюватися один лічильник реактивної електроенергії зі стопором.

Для підприємства, розраховується з енергопостачальною організацією по максимуму дозволеної реактивної потужності, слід передбачати установку лічильника з покажчиком максимуму навантаження, при наявності двох або більше пунктів обліку - застосування автоматизованої системи обліку електроенергії.

Вимоги до розрахункових лічильників

1.5.13. Кожен встановлений розрахунковий лічильник повинен мати на гвинтах, що кріплять кожух лічильника, пломби з клеймом госповерітеля, а на затискної кришці - пломбу енергопостачальної організації.

На знову встановлюваних трифазних лічильниках повинні бути пломби державної повірки з давністю не більше 12 міс., А на однофазних лічильниках - з давністю не більше 2 років.

1.5.14. Облік активної та реактивної електроенергії трифазного струму повинен проводитися за допомогою трифазних лічильників.

1.5.15. Допустимі класи точності розрахункових лічильників активної електроенергії для різних об'єктів обліку наведені нижче:

Клас точності лічильників реактивної електроенергії повинен вибиратися на один щабель нижче відповідного класу точності лічильників активної електроенергії.

Облік із застосуванням вимірювальних трансформаторів

1.5.16. Клас точності трансформаторів струму і напруги для приєднання розрахункових лічильників електроенергії повинен бути не більше 0, 5. Допускається використання трансформаторів напруги класу точності 1, 0 для включення розрахункових лічильників класу точності 2, 0.

Для приєднання лічильників технічного обліку допускається використання трансформаторів струму класу точності 1, 0, а також вбудованих трансформаторів струму класу точності нижче 1, 0, якщо для отримання класу точності 1, 0 потрібна установка додаткових комплектів трансформаторів струму.

Трансформатори напруги, що використовуються для приєднання лічильників технічного обліку, можуть мати клас точності нижче 1, 0.

1.5.17. Допускається застосування трансформаторів струму з підвищеним коефіцієнтом трансформації (за умовами електродинамічної і термічної стійкості або захисту шин), якщо при максимальному навантаженні приєднання струм у вторинній обмотці трансформатора струму буде складати не менше 40% номінального струму лічильника, а при мінімальній робочому навантаженні - не менше 5 %.

1.5.18. Приєднання струмових обмоток лічильників до вторинних обмоток трансформаторів струму слід проводити, як правило, окремо від ланцюгів захисту і спільно з електровимірювальними приладами.

Допускається виробляти спільне приєднання струмових ланцюгів, якщо роздільне їх приєднання вимагає установки додаткових трансформаторів струму, а спільне приєднання не призводить до зниження класу точності і надійності ланцюгів трансформаторів струму, службовців для обліку, і забезпечує необхідні характеристики пристроїв релейного захисту.

Використання проміжних трансформаторів струму для включення розрахункових лічильників забороняється (виняток див. У 1.5.21).

1.5.19. Навантаження вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів, до яких приєднуються лічильники, не повинна перевищувати номінальних значень.

Перетин і довжина проводів і кабелів в ланцюгах напруги розрахункових лічильників повинні вибиратися такими, щоб втрати напруги в цих ланцюгах становили не більше 0, 25% номінальної напруги при живлення від трансформаторів напруги класу точності 0, 5 і не більше 0, 5% при харчуванні від трансформаторів напруги класу точності 1, 0. Для забезпечення цієї вимоги допускається застосування окремих кабелів від трансформаторів напруги до лічильників.

Втрати напруги від трансформаторів напруги до лічильників технічного обліку повинні складати не більше 1, 5% номінальної напруги.

1.5.20. Для приєднання розрахункових лічильників на лініях електропередачі 110 кВ і вище допускається установка додаткових трансформаторів струму (при відсутності вторинних обмоток для приєднання лічильників, для забезпечення роботи лічильника в необхідному класі точності, за умовами навантаження на вторинні обмотки і т. П.). Див. Також 1.5.18.

1.5.21. Для обхідних вимикачів 110 і 220 кВ з вбудованими трансформаторами струму допускається зниження класу точності цих трансформаторів струму на один щабель по відношенню до зазначеного в 1.5.16.

Для обхідного вимикача 110 кВ і шіносоедінітельного (междусекціонного) вимикача 110 кВ, що використовується в якості обхідного, з окремими трансформаторами струму (що мають не більше трьох вторинних обмоток) допускається включення струмових ланцюгів лічильника спільно з ланцюгами захисту при використанні проміжних трансформаторів струму класу точності не більше 0, 5; при цьому допускається зниження класу точності трансформаторів струму на один щабель.

Таке ж включення лічильників та зниження класу точності трансформаторів струму допускається для шіносоедінітельного (междусекціонного) вимикача на напругу 220 кВ, що використовується в якості обхідного, з окремими трансформаторами струму і на напругу 110-220 кВ з вбудованими трансформаторами струму.

1.5.22. Для живлення ланцюгів лічильників можуть застосовуватися як однофазні, так і трифазні трансформатори напруги, в тому числі четерех- і пятістержневие, що застосовуються для контролю ізоляції.

1.5.23. Ланцюги обліку слід виводити на самостійні збірки затискачів або секції в загальному ряду затискачів. При відсутності збірок з зажимами необхідно встановлювати випробувальні блоки.

Затискачі повинні забезпечувати закорочування вторинних ланцюгів трансформаторів струму, відключення струмових ланцюгів лічильника і ланцюгів напруги в кожній фазі лічильників при їх заміні або перевірці, а також включення зразкового лічильника без від'єднання проводів і кабелів.

Конструкція збірок і коробок затискачів розрахункових лічильників повинна забезпечувати можливість їх пломбування.

1.5.24. Трансформатори напруги, що використовуються тільки для обліку і захищені на стороні вищої напруги запобіжниками, повинні мати контроль цілості запобіжників.

1.5.25. При декількох системах шин і приєднання кожного трансформатора напруги тільки до своєї системи шин повинен бути передбачений пристрій для перемикання ланцюгів лічильників кожного приєднання на трансформатори напруги відповідних систем шин.

1.5.26. На підстанціях споживачів конструкція решіток і дверей камер, в яких встановлені запобіжники з боку вищої напруги трансформаторів напруги, що використовуються для розрахункового обліку, повинна забезпечувати можливість їх пломбування.

Рукоятки приводів роз'єднувачів трансформаторів напруги, що використовуються для розрахункового обліку, повинні мати пристосування для їх пломбування.

Установка лічильників і електропроводка до них

1.5.27. Лічильники повинні розміщуватися в легко доступних для обслуговування сухих приміщеннях, в досить вільному і не обмеженому для роботи місці з температурою в зимовий час не нижче 0 ° С.

Лічильники загальнопромислового виконання не дозволяється встановлювати в приміщеннях, де по виробничих умов температура може часто перевищувати + 40 ° С, а також в приміщеннях з агресивними середовищами.

Допускається розміщення лічильників в неопалюваних приміщеннях і коридорах розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій, а також в шафах зовнішньої установки. При цьому повинно бути передбачено стаціонарне їх утеплення на зимовий час за допомогою утеплюють шаф, ковпаків з підігрівом повітря всередині них електричною лампою або нагрівальним елементом для забезпечення всередині ковпака позитивної температури, але не вище + 20 ° С.

1.5.28. Лічильники, призначені для обліку електроенергії, вироблюваної генераторами електростанцій, слід встановлювати в приміщеннях з середньою температурою навколишнього повітря + 15 + 25 ° С. При відсутності таких приміщень лічильники слід поміщати в спеціальних шафах, де повинна підтримуватися зазначена температура протягом всього року.

1.5.29. Лічильники повинні встановлюватися в шафах, камерах комплектних розподільних пристроях (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нішах, на стінах, що мають жорстку конструкцію.

Допускається кріплення лічильників на дерев'яних, пластмасових або металевих щитках.

Висота від підлоги до коробки затискачів лічильників повинна бути в межах 0, 8-1, 7 м. Допускається висота менше 0, 8 м, але не менше 0, 4 м.

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.

1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.

1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19).

1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

1.5.36. Для безпечної установки і заміни лічильників в мережах напругою до 380 В повинна передбачатися можливість відключення лічильника встановленими до нього на відстані не більше 10 м комутаційним апаратом або запобіжниками. Зняття напруги повинно передбачатися з усіх фаз, приєднаних до лічильника.

Трансформатори струму, які використовуються для приєднання лічильників на напрузі до 380 В, повинні встановлюватися після комутаційних апаратів у напрямку потоку потужності.

1.5.37. Заземлення (занулення) лічильників і трансформаторів струму має виконуватися відповідно до вимог гл. 1.7. При цьому заземлюючі і нульові захисні провідники від лічильників і трансформаторів струму напругою до 1 кВ до найближчої збірки затискачів повинні бути мідними.

1.5.38. При наявності на об'єкті декількох приєднань з окремим обліком електроенергії на панелях лічильників повинні бути написи найменувань приєднань.

технічний облік

1.5.39. На теплових і атомних електростанціях з агрегатами (блоками), які не обладнаними інформаційними або керуючими обчислювальними машинами, слід встановлювати стаціонарні або застосовувати інвентарні переносні лічильники технічного обліку в системі СН для можливості розрахунків техніко-економічних показників. При цьому установка лічильників активної електроенергії повинна проводитися в колах електродвигунів, що живляться від шин розподільного пристрою основного напруги (вище 1 кВ) власних потреб, і в ланцюгах всіх трансформаторів, що живляться від цих шин.

1.5.40. На електростанціях з поперечними зв'язками (мають загальний паропровід) повинна передбачатися на стороні генераторного напруги перевищують трансформаторів технічна можливість установки (в умовах експлуатації) лічильників технічного обліку активної електроенергії, що використовуються для контролю правильності роботи розрахункових генераторних лічильників.

1.5.41. Лічильники активної електроенергії для технічного обліку слід встановлювати на підстанціях напругою 35 кВ і вище енергосистем: на сторонах середнього і нижчого напруг силових трансформаторів; на кожній лінії, що відходить електропередачі 6 кВ і вище, що знаходиться на балансі енергосистеми.

Лічильники реактивної електроенергії для технічного обліку слід встановлювати на сторонах середнього і нижчого напруг силових трансформаторів підстанцій 35 кВ і вище енергосистем.

Зазначені вимоги до встановлення лічильників електроенергії підлягають реалізації у міру забезпечення лічильниками.

1.5.42. На підприємствах слід передбачати технічну можливість установки (в умовах експлуатації) стаціонарних або застосування інвентарних переносних лічильників для контролю за дотриманням лімітів витрати електроенергії цехами, технологічними лініями, окремими енергоємними агрегатами, для визначення витрати електроенергії на одиницю продукції або напівфабрикату.

Допускається установка лічильників технічного обліку на вводі підприємства, якщо розрахунковий облік з цим підприємством ведеться за лічильниками, встановленими на підстанціях або електростанціях енергосистем.

На установку і зняття лічильників технічного обліку на підприємствах дозволу енергопостачальної організації не потрібно.

1.5.43. Прилади технічного обліку на підприємствах (лічильники та вимірювальні трансформатори) повинні перебувати у віданні самих споживачів і повинні задовольняти вимогам 1.5.13 (за винятком вимоги про наявність пломби енергопостачальної організації), 1.5.14 і 1.5.15.

1.5.44. Класи точності лічильників технічного обліку активної електроенергії повинні відповідати вказаним нижче:

Класи точності лічильників технічного обліку реактивної електроенергії допускається вибирати на один щабель нижче відповідного класу точності лічильників технічного обліку активної електроенергії.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: